Phân Thân

  43936- Phân thân

  11/9/2008

  Bọn lu bu có những nhóc đã hoàn tất công đoạn Phân thân. Điều đặc biệt là đứa nào cũng thắc mắc là: Tại sao con lại có thể phân thân ra được một tỷ mấy phân thân mà thôi. Sau một hồi nghiên cứu thì mới biết là số lượng tế bào trong thân thể là một tỷ mấy!

  Và do lúc đó tụi nhỏ hồ hỡi, phấn khởi quá, và cộng thêm cái tâm Đại Hành của tụi nhỏ (qua những bài tập trước), nên khi phát nguyện "Phân Thân" thì sức mạnh của "Lời Nguyện" lại biến thành một cái Hào Quang rất là sáng và đã xé cái Linh hồn ra tới một tỷ phần (tương ưng với một tỷ tế bào ở thân thể) và hô biến thành trên một tỷ phân thân.

  Thông báo bà con cùng chia vui với bọn lu bu.

  Mến.