Thiền Sư Bankei

  By Tibu 30-8-2008

  Minh: Xin mời quý ĐH đọc về Thiền Sư Bankei nói về Tâm Bất Sinh = Tâm Phật và đức sáng là gì:

  http://community.vietfun.com/showthread.php?t=554773

  A Di Da Phat (Duc Phat cua Su Sang Suot!)

  HL: Chào các Bạn.

  Cũng không có gì là đặc sắc: Thầy phải nói lên cái sở đắc của mình và sau đó, sau khi được nhìn từ trên đầu xuống dưới chân thì mới được ấn chứng: Ông đã vượt ra khỏi sự sống chết! Nếu Thầy mà gặp anh Sơn thì anh ấy nói ngay là "Thầy chưa được gì!". Vì đã là thợ sửa xe thì tối thiểu phải nghe được tiếng nổ của chiếc xe.

  Còn đây là Thiền Sư mà còn phải đợi đến chuyện trình bày "sở đắc" rồi sau khi nghe xong thì mới ấn chứng thì rõ ràng đây là những người sửa tâm mà không thể nào nghe được cái tâm nó nói những gì! Phải đợi cái miệng nó nói thì mới ấn chứng này nọ!

  Suy cho cùng: Sau khi nghe xong rồi mới ấn chứng thì... ai mà lại không làm được?

  Đó là cái bệnh nặng nhất của các Thiền Sư. Và cũng là kẻ hở lớn nhất, vì nếu như vậy thì người tham cứu sẽ không thể nào biết được đâu là thiền sư thiệt, và đâu là thiền sư giả. Muốn biết thì nên đọc "góp nhặt cát đá" trong cái chuyện mà người anh thì bệnh và giao cho người em tiếp 1 du tăng bị chột con mắt. Trong đó có 1 thiền sư thứ thiệt! Đố quý vị biết dó là aỉ Và tại sao lại là người này.

  Mến.

  Hai Lúa.