Pháp Môn Chăn Trâu & Quy Trình của Hai Lúa

  By Tibu 03-01-09

  Pháp Môn Chăn Trâu & Quy Trình của Hai Lúa

  HL: Thì cũng đúng, pháp môn diệt khổ! Nhưng hang ổ của cái khổ nó y như mặt trận Củ Chi: có nghĩa là vào đó thì đường hầm, mìn bẩy, hầm chông, lực lượng chiến đấu kiên cường (Như bác T, chiến đấu trong ba tháng không cần ra ánh nắng mặt trời). Mà Huynh chỉ nói khơi khơi như vậy thì bà con chưa rõ.

  Câu hỏi là: Sơ đồ hành quân của Huynh ra làm sao?

  Về nét tổng quát thì khổ nó nằm ở 3 mật khu: Thân khổ, khẩu khổ và ý khổ.

  - Bắc Tông thì không thèm đụng đến ba cái lem nhem này mà chỉ chỉa mũi dùi và tổng tấn công vào cái con trâu.

  - Nam Tông thì cầy sâu, cuốc bẩm để leo lên 4 tầng thánh.

  Sơ đồ hành quân của bọn lubu thì lợi dụng triệt để hết tất cả những khả năng của "Con Người" mà diệt khổ bằng nhiều ngã.

  Chương trình như sau:

  A. Chương trình chính là vào Tịnh Độ.

  B. Trẻ con được 7 tuổi: dùng đề mục "Ngọn lửa" để châm ngòi.

  1. Vào đàn pháp Quan Thế Âm bằng đề mục xâu chuỗi.

  2. Vào Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn.

  3. Chữa bệnh, độ tử, giải oan, cúng thí thực, hồi hướng...tất cả những thứ này là để trả những ác nghiệp mà đứa trẻ đã tạo ra từ vô thủy cho đến naỵ.

  4. Thay đổi Hộ Pháp.

  5. Làm quen với A Di Đà Phật: Ra vào Tịnh Độ như ăn cơm bữa.

  6. Khai triển Ngũ thông.

  7. Bẻ vào quả vị Thánh Tăng qua công thức Ngộ Đạo.

  8. Khai triển triệt để những khả năng chữa bệnh.

  9. Khai triển nghệ thuật tái sanh.

  10. Khai triển nghệ thuật lấy lại sức.

  l1. Để đứa trẻ đánh võ "Tự Do" với cái khổ, bằng cách theo dõi những phát minh của tụi nhỏ trong quá trình độ sinh và độ tử.

  12. Phân thân.

  13. Tìm một chổ đứng để có thể độ các chúng hữu tình.

  14. Ra trường: Bồ Tát Quan Thế Âm với 11 đầu và hơn 1000 tay và hơn 1000 con mắt. Với 3 tỷ phân thân.

  15. Nếu còn dư sức thì sẽ học tiếp những nguyên tắc chính để vào tất cả các đàn pháp bên Mật Tông, cũng như dùng Thần Thông Du Hý để khám phá Liên Hoa Tạng và học những bộ kinh lớn như:

  - Khổng Tước Kinh (Ở Địa Ngục A Tỳ)

  - Kim Cang Đảnh (Trong đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na)

  - Kinh Hoa Nghiêm (Bộ origin của Ngài Long Thọ)

  16. Tới đây mà chưa có nhừ tử và còn sức thì sẽ học tiếp nguyên tắc "Đại Viên Cảnh Trí" danh từ chợ trời của bọn lubu: "Năm Ông Nhập Một". Danh Từ đúng: "Phản Bổn Hoàn Nguyên". Có nghĩa là vào Chân Lý bằng con đường "Có".

  17. Hiểu rõ chấn động và sức mạnh của: Hùm, Phát, Bhrum, Vãm, và sau cùng là chấn động trứ danh: SuBham! Sự hiểu rõ này qua những trận đánh nhau với tất cả những pháp thân mà đứa nhỏ đã học.

  18. Hết.