Báo Hiếu và Nước Giếng

  By Tibu 26/08/2009

  Nước mà đòi chảy ngược từ dưới lên trên thì trong thế gian chi có một loại nước đó là... nước giếng. Làm con mà dụ khị được cha mẹ thì phải chứng tỏ là mình có tài và có đức thì các Ngài mới nhìn mình khác cái thằng hay cái con mà các Ngài đã đẻ nó ra. Tuy rằng đã là Đại Tướng mà về nhà thăm cha mẹ thì các Ngài cũng nhìn ra là cái thằng mà các Ngài đã... đẻ nó ra.

  Tibu đi chữa bệnh cho bà con hai ba giờ sáng mới về: Bị Má cho là hiếp vợ người ta, hay là ăn trộm ăn cắp, và có thể là hút xì ke. Có lúc không cho vào nhà. Tibu ngồi xếp bằng ngoài sân và... chơi luôn.

  Nhưng dù sao, Má cũng sốt ruột nên cũng mở cửa cho vào nhà, sau một hồi đứng trong nhà coi thằng "nghịch tử" này làm cái gì ở ngoài sân.

  Sau đó là cả chợ Đà Lạt khen Bà là có thằng con chữa bệnh như thần! Từ đó Ngài mới nhìn khác đi, và có lúc hỏi thằng nghịch tử là muốn niệm Phật cho hay hơn thì phải làm sao?

  tibu mừng muốn xỉu luôn.

  -- Dạ niệm Phật và tưởng tượng ra cái cục màu đỏ trên đầu của Ổng á Má?

  -- Cục nào?

  tibu dẫn bà lên bàn thờ và chỉ ngay vào cái cục màu đỏ trên đầu Ngài A Di Đà.

  Sau một thời gian, Ngài báo cáo lại là:

  -- Cái cục đó hay lắm, khi Má tới gần thì nó biến thành cây Bồ Đề và tao thấy một số Thầy tu đi vòng quanh cây đó

  tibu lại gần xỉu thêm một lần nữa:

  -- Điềm lành đó Má, sau này Má chết, Má qua bển Má tu tiếp đó.

  Lúc Má chết tibu mới ở Nhị Thiền, không đủ tâm lực độ tử như là các Nhí bây giờ, nên đã phải mất gần cả ngày mới tìm ra Má bên kia cửa tử và độ Ngài về vùng ánh sáng, với quả vị Trung phẩm Trung Sanh.

  … Do vậy mà mình múc nước giếng công phu của mình đem dội lên hòn núi Ba hay là Má. Có nghĩa là hồi hướng công đức tu hành này cho Ba hay Má.

  Cách làm như sau:

  Cứ tu đều đều cho có vốn cái đã. Kế đó là lâu lâu, khi mình khỏe, thì mới hồi hướng cho các Ngài.

  Thời gian: Lúc các Ngài đi vào giường để ngủ.

  Phương pháp: Nhắm mắt 100% và tưởng tượng ra cái mặt của các Ngài. Khi nó ra là hồi hướng luôn. Làm đi làm lại nhiều lần thì cũng bằng một lần "ngon lành" (được bàn tiếp liền theo đây).

  Ngon lành nhất: Là giữ cho cái mặt nó nỗi lên y như cái mặt thật. Lúc này mà hồi huớng được là ngày mai các Ngài có sự thay đổi liền.

  Hết

  *****

  Trích từ Tập Tin hoasentrenda:


  *****


  "Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và hỏi cho kỹ. Sau cùng là thực hành cho thật là kỹ thì may ra mới đạt được mục tiêu của mình."Tibu