Nhí và Subham

  By Tibu 05/01/2010

  Ngày hôm qua, Nhí đã đủ điều kiện vào học ở Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.

  Nhí (anh) do hiền hơn Nhí (em), nên đã được cái nước rút là vào ngay vùng đầu của Pháp Thân.

  Nhí cứ đi xuyên qua các cảnh giới diễn tả lại các kinh nghiệm Tâm Linh của Pháp Thân.

  Và đi dần vào trung tâm Trí Tuệ của Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.

  Tới đó, Nhí biết là mình đã thành một Đức Phật y như bốn Đức Phật khác đã ở đó từ lâu.

  Năm Đức Phật y như nhau này cùng quăng năm cái chày Kim Cang lên không gian.

  Theo Nguyên Lý cuối cùng: Sự Sự Vô Ngại của Kinh Kim Cang.

  Khi quay phim và cho chạy chậm lại, quang cảnh sẽ là như sau:

  Đức Phật ở giữa quăng chày thẳng đứng lên trên. Đồng thời bốn Đức Phật kia ở bốn hướng Nam, Tây, Bắc, Đông. Và năm chày này đụng nhau tạo thành tiếng nổ rất là to, tiếng nổ đó là dĩ nhiên là: "Subham"

  Chứng và đắt cảnh này: Nhí (anh) đương nhiên đạt được Tước Hiệu "Phật" (nôm na: hơi hám của một Đức Phật, vì chưa có chính thức).

  Vì còn thiếu một chiêu cuối cùng là"Phản Bổn Hoàn Nguyên". Chiêu này thì tubu phải xin phép gia đình Nhí.

  Nếu gia đình chấp nhận thì tibu chỉ tiếp.

  Nếu gia đình không chấp nhận thì tibu sẽ chỉ tiếp khi Nhí tới tuổi "Trưởng Thành".

  Nhí vì chưa có tước vị chính thức vì còn thiếu một chiêu cuối cùng "Phản Bổn Hoàn Nguyên".

  Và cũng được biết là đã có Nhí (anh) đang ngồi bên tay trái của Ngài Tỳ Lô Giá Na. (Bên Trí Tuệ).

  Nhí (em) hiền như Nhí (anh) và cũng vào cảnh giới "Sự Sự Vô Ngại" và cũng đã quăng chày và đã nghe tiếng nổ "subham".

  Nhí (em) chưa thông báo là đang ở bên nào của Ngài Tỳ Lô Giá Na.

  Hiện nay Nhí (anh) và Nhí (em) đang nghĩ mệt.

  Như vậy:

  Tước vị: Đời Đời Làm Bồ Tát gồm có ba người:

  Tibu ở bên tay phải của Ngài Tỳ Lô Gia Na. (Bên Thực Hành).

  Cô Vân

  Cô Trang

  Mừng quá! Viết lung tung, không có thứ tự gì cả.

  Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 24, 2009, 12:24:27 AM gửi bởi Tibu

  Tất nhiên, khi đối diện với hai Nhí này thì người có cái tâm rộng lượng, không tướng như thế nào thì cũng vẫn còn lui vào tư thế... xét lại.

  Thưa bà con: Một Nhí vào Mật Tông bằng... Tịnh độ.

  Và Nhí kia bằng Thiền Quán.

  Có người hỏi:

  Làm sao mà Tịnh Độ mà vào Mật Tông được.

  Vì Tịnh Độ là phương pháp tập của người bị nhiều nghiệp sát. Nhưng không phải là không vào được một khi cố gắng tới "thành người câm lặng: Nhí Tịnh Độ, hiểu nhiều, nhưng lại không có đủ chữ để nói. Nhí rất là ngại đi tiếp xúc với ngay cả Cô Bác trong đám lubu.

  Nhí sẽ rầy tibu khi tibu viết lại chuyện của Nhí Tịnh Độ đây.

  Trong suốt thời gian vào Tịnh Độ, Nhí chưa có lần nào rời Linh Ảnh của Tam Tôn. Bà con làm thử và giữ thử thì biết liền.

  Với mức độ kiên định, một mất một còn với Linh Ảnh. Nên cái Chánh Định của Nhí đã vượt ra khỏi mức bình thường của những người tu tập Tịnh Độ. Và dĩ nhiên đủ sức vào Mật Tông.

  Nay lại bàn về cái mà tibu gọi là Tước Hiệu:

  Chỉ là danh từ mà thôi, chưa có chính thức. Vì phải vào cho được Chân Như và khi ra lại thì được Chân Như ghi cho Tước Hiệu Vĩnh Viễn:

  Y như là tibu, cô Ba Hột Nút, cô Trang đã... bị ghi:

  Khi xuất định khỏi quy trình "Phản Bổn Hoàn Nguyên" thì tư tưởng sau đây lại xuất hiện, tư tưởng này do Chánh Định và trình độ Chánh Trí mà có:

  Tư Tưởng đi từ bên Phải qua bên Trái của Đại Não như sau:

  Đời Đời Làm Bồ Tát Độ Sanh.

  Tất nhiên, để làm nỗi thì phải có sức khỏe. Bây giờ thì Nhí yếu xiù hà. Phải tỉnh dưỡng một thời gian.

  Ghi chú:

  Nhí (em) đứng bên trái của Ngài Tỳ Lô Giá Na (Bên Trí Tuệ). Theo lời Nhí.

  Hết

  Trích từ Đạo Tràng hoasentrenda:

  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1358.msg7581#

  *****


  "Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và hỏi cho kỹ. Sau cùng là thực hành cho thật là kỹ thì may ra mới đạt được mục tiêu của mình."Tibu