Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Nhất Sanh Bổ Xứ
13/05/2010

Cukhoaisung:
Đọc bài này con lại thắc mắc (cũng vốn là câu hỏi của Ba con hồi Tết) là người tu Tịnh độ, sau khi tới quả vị Nhất Sanh Bổ Xứ phát nguyện về các uế độ (tức thành Phật), thì còn có thể thành Phật ở những cõi giới nào nữa?
Và vì có nhiều trường hợp là họ bị 'muối hột vịt' chứ chưa có phát tâm tu hành gì ráo trọi trước khi… bị đưa về Tây Phương nên có phải chỉ một số NSBX phát nguyện và số còn lại thì thế nào ạ?
Con cám ơn Chú.

Tibu:
Nhất Sanh Bổ Xứ (NSBX) hay mọi trình độ tâm linh đều có mức độ sâu dầy của nó cả.
Ví dụ như khi ở Hạ Phẩm thì không thể thấy được cái gì ngoài cái màu đen thùi.
Sở dĩ có chuyện này là do thói quen "cứ lo cho mình theo kiểu: Chết sống mặc bây! Tiền thầy bỏ túi.
Do cái nhìn về phía mình nó chai cứng (vì tánh ích kỷ và chỉ lo cho chính mình) như vậy nên: Khi bị "ngâm hột vịt muối" (ý là bị đem bỏ vào vùng Tình Thương ở Tịnh Độ) thì nó ngấm từ từ. Có người ở tình trạng này lâu ghê lắm.

Trung Phẩm thì nó nhanh hơn Hạ Phẩm, vì: Những người này không có ích kỷ bằng những người ở Hạ Phẩm.

Thượng Phẩm thì nhanh lắm và tất nhiên là nhanh hơn những người ở Trung Phẩm vì ở chỗ là tính ích kỷ nó không còn bao nhiêu.

Và biến cố quan trọng của những người này sẽ chừa luôn cái tật ích kỷ khi bất chợt nhớ tới những người bà con của mình còn đang bị ở trong vòng luân hồi.
Sự hồi nhớ này nó mạnh đến độ mà làm cho người này bất tỉnh.

Mở ngoặc
Y như là hai vợ chồng ở trong cảnh nghèo đói, nhưng vì thèm tô phở mà đành lén đứa con đi ăn! Khi ăn về, miệng còn thơm mùi hành... thì mới biết là đứa bé  bị lọt giếng chết!
Thì có lẽ, Sau khi đau khổ như điên như dại thì:
Đây là tô phở cuối cùng hay đúng hơn là tính cách trốn con đi ăn lén của cặp vợ chồng này sẽ chấm dứt từ đây và kéo dài luôn cho tới khi họ nhập Niết Bàn!
Đóng ngoặc

Thì đây cũng vậy:
NSBX đang yên ổn ngồi hoa sen vàng và do trình độ tâm linh càng ngày càng mạnh lên, người này có cái tầm nhìn càng xa hơn và càng rõ hơn.
Và họ có thể thấy rằng trên Tịnh Độ nó có nhiều chi tiết hơn.

Và đến khi họ có thể thấy được những cái tháp đằng sau lưng của Ngài A Di Đà.
Và rồi cũng vì thấy nhiều người bay vào đó!
Nên họ lấy làm lạ!

Và khi nhập định vào hình ảnh đó thì họ mới phát hiện ra là bà con của chính mình đang "bị té giếng và chết như rạ" trong vòng luân hồi thì lấy gì mà ở yên cho được?

Tất nhiên, để cho trình độ tâm linh nó nhi tiến tự nhiên như vậy thì... rất là lâu.

Nhưng ngặt một nỗi là: Những Bồ Tát từ khắp nơi trong Liên Hoa Tạng bay về, bay qua, thì cũng có những vị ngứa mắt mà dùng Tha Tâm Thông để nhắc nhở. Những người NSBX nào mà đã chín mùi thì... rụn như sung!

Vì thời gian tới trình độ NSBX nó rất là lâu nên khi đi độ thì:

1. Cũng chỉ gôm được một ít mà thôi. Và tạo thành hệ thống Cửu Huyền Thất Tổ và đợi dịp thành Bật Chánh Đẳng Chánh Giác vào một hành tinh nào đó trong vũ trụ.

2. Cũng như là Nhí: Với tính cách đụng đâu là về Tịnh Độ đó. Thì những Nhí này sẽ chơi với nhau và hội họp lại và cũng tạo một hệ Cửu Huyền Thất Tổ toàn là Nhí không mà thôi. Hệ thống này sẽ rất là nhiều phước báu và sẽ cho ra những Bật Chánh Đẳng Chánh Giác có tới nhiều lần Chuyển Pháp Luân.

Mở ngoặc:
Về chuyện này, nên nhớ là Đức Phật Thích Ca của mình là... bèo nhất: Ngài chỉ có một lần Quay Bánh Xe Pháp mà thôi. Còn những Vị Cổ Phật khác có tới nhiều lần Quay Bánh Xe Pháp
Đóng ngoặc.

Tóm lại:

Bài học Tịnh Độ là câu chuyện về sự tự dẹp bỏ tính ích kỷ.
Vì thật ra, những ai đã từng lăn lộn trong Phật Pháp thì sẽ thấy rằng:
Không có một câu chú nào, một cái ấn nào hay là một pháp môn nào có thể triệt tiêu được cái tính ích kỷ!
Và tất nhiên:

Nếu không do chính mình ra tay thì không có ai làm thay mình được cả

Hỏi hay xá quá! Là hay! GrinGrinGrin

Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2036.msg9584#msg9584

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


 

Hit Counter