Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Bố Thí Thân Mạng
16/06/2010

Steelich:
À nhắc tới chuyện bố thí thân mạng, th́ con muốn hỏi mọi người là cách tốt nhất để bố thí cơ thể là cách nào, v́ ḿnh không thể chặt tay chân hay cho phủ tạng lúc ḿnh c̣n sống được.

Tibu:
Có người làm như sau: có hai quả thận, người này c̣n sống và đă cho không thằng bạn ḿnh cái quả thận của ḿnh!

Steelich:
Con có thử cho máu, ngoài cách này ra c̣n cách nào nữa không?

Tibu:
Cho, qua việc độ tử: Nó c̣n hơn là cho thân thể ḿnh nữa. Tibu chết đi sống lại với chuyện này nhiều lần rồi. Nên hiểu nó nhiều lắm.

Steelich:
Cho con hỏi nếu như muốn hiến tạng hay cơ thể cho người khác sau khi chết th́ có nên không?

Tibu:
Chỉ nên làm sau khi đă bỏ ra một thời gian dài để cho cái suy nghĩ của ḿnh nó chín mùi, và nó có lực đến độ hằng ngày đều suy nghĩ về chuyện: Nếu mà ḿnh chết th́ ḿnh cứ như thế mà làm (ư là thân tặng cái này, bố thí cái kia! Hoặc là
thận trọng ghi vào bằng lái xe: Sẽ cho ư kiến sau!) Việc làm này sẽ chuẩn bị cái "bộ phận của người cho" sản xuất ra một cái chất ǵ đó. Chất này sẽ có thể làm giảm đi sức đào thải của người nhận, và cũng có khi nó lại không c̣n bị cơ thể kia đào thải nữa!

Steelich:
V́ một số người nói rằng không nên v́ làm vậy người chết sẽ nổi sân đọa địa ngục.

Tibu:
Là v́ khi vừa tắt thở là thân thể nó biến dạng và tế bào có khả năng sản xuất ra cái chất hư thúi.
Nên phải làm lẹ, và làm liền.
Người cho chưa chuẩn bị và c̣n đang bị cơn bệnh hành hạ, đồng thời lại có một quá tŕnh khá dài với lối sống "chú ư đến cái bề ngoài (cái sắc đẹp)" Nên khi chết th́ thói quen này trở lại và họ khó chịu hoặc là bị đau khi trải qua phẫu thuật cuối cùng này! Từ chỗ khó chịu và bị đau này, mà người, xem ra có ư đồ tốt bụng đó, lại có thể thay đổi ư kiến! Nên họ lại có khi bị ác nghiệp như là sân hận, lo sợ nó lôi kéo vào những cơi thấp hơn.

Steelich:Nhưng nếu một người tu hành cao th́ có thể xuất hồn trước khi mổ xẻ hay không?

Tibu:
Họ tu cao rồi th́ ăn nhằm ǵ chớ!

Steelich:Nếu một người tu hành chưa xong mà có các nhí giúp đỡ, vừa tắt thở là cho lên Cực Lạc liền th́ có nên cho lấy nội tạng hay ướp xác hay không?

Tibu:
C
ũng hợp lư đó
Grin Tuy nhiên v́ đây là tṛ chơi lớn nên khi đă có ư định cho th́ nên chính ḿnh hằng ngày suy nghĩ về tính Vô Thường của cuộc sống mà chuẩn bị cho kỹ! Để khi tới phiên ḿnh th́ cái bộ phận đă được ninh nhừ bằng Đại Nguyện rồi! Th́ việc cho này nọ sẽ làm lợi cho người kia rất là nhiều.

Chư Phật hay làm việc này khi các Ngài nhập diệt: Có thể nói là các Ngài hoá hiện ra bụi tư tưởng để có thể hoà tan vào Vi Trần Thế Giới để mà tạo ra hạt giống bồ đề, các Ngài nằm chờ như vậy! Lâu ghê lắm lận ... cho đến khi có dịp thuận tiện với đầy đủ nhân duyên th́ hạt giống này sống lại trong thân thể của hành giả và tạo thành sức chuyển hoá khá lớn được biểu hiện trong cơn Ngộ Đạo (Nhập Lưu, hay là Tu Đà Hường). Sức làm việc này không thể nghĩ bàn được!

Hay lắm đó Steelich! Hỏi hay ghê đó nghe
GrinGrinGrin

Nguồn http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3116.0

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


 

Hit Counter