“Không có tâm đi tìm sự Giải Thoát thì sẽ không bao giờ được Giải Thoát cho dù có tu Đạo Phật.” HL

  “Không có tâm đi tìm sự Giải Thoát thì sẽ không bao giờ được Giải Thoát cho dù có tu Đạo Phật.” HL

  Thượng Phẩm Thượng Sanh


  Q: Thầy TIBU ơi:

  Có phải mỗi Phẩm (Tịnh Độ) thì ứng với mỗi tâm thức không, sao có người thì được đưa lên tận Phẩm thứ 8 (như ông hàng xóm của con) còn có người thì chỉ lên được Phầm thứ 1 thôi, nó khác nhau như thế nào vậy Thầy TIBU. Có khi nào người mới chết lại tự lên được một trong chín Phẩm đó không ? những người được độ lên cõi Tịnh độ rồi thì người ta sẽ làm gì trên đó và khi nào sẽ trở lại làm con người để có thể nhận pháp Tu và giúp người khác?

  Thầy TIBU giải thích cho hpm biết với nhé, hpm xin cám ơn.

  Cửu Phẩm Liên Hoa

  HL: Tội quá bà nội ở đây là "nói chuyện ngang cơ" đừng có làm cho người ta sợ bằng cách gọi là thầy này, thầy nọ, tớ sinh năm 1954 thì cứ so sánh tuổi mà gọi cho nó bình dân học vụ.

  Chín phẩm ở trên Tịnh Độ là cái tình trạng của cái "chấp ngã" của mình.

  Hể mà "chấp nặng nề" theo kiểu:

  Ê, tụi bây là cái thá gì mà bắt tao phải hạ mình xuống để phải nói theo kiểu của tụi bây! Tụi bây phải theo cách của tao, còn theo không nổi là chuyện của tụi bây, chớ không phải chuyện của tao! ...

  Và dĩ nhiên khi đụng tới Ngài này là kỳ thị, khó khăn, công thức và... lung tung chuyện liền.

  Số 1 đó (Hạ Phẩm Hạ Sanh)

  Nhẹ nhất là: Người này hay tự hỏi: Tại sao lại chọn giải pháp quá thô kệch như vậy? Mình đã làm ẩu nhiều rồi: chưa đủ để "quê độ" hay sao?

  Tất nhiên, người biết lắng nghe này thì chấp ngã hầu như là gần bằng số không. Số 9 đó (Thượng Phẩm Thượng Sanh)

  Nhất Sanh Bổ Xứ:

  Đột nhiên họ nhớ lại bà con của họ còn đang bị gặp lung tung chuyện theo kiểu như sau:

  "Chết mẹ rồi! Sao mình ngồi đây làm gì ta! (Tới đây là họ bị ngất xỉu, y như tình trạng của Diệt Thọ Tưởng Định), khi tỉnh dậy thì họ suy nghĩ tiếp:

  - - Té ra là khi "Biết Quê Độ" là đạt được cái qúy nhất để tiến tu! Thôi thì con cám ơn Thầy (hướng về Ngài A Di Đà Phật mà nói) Bây giờ con phải đi lại từ nguồn gốc của con và con sẽ làm dần cho tới lúc con chết ở Trái Đất!

  Thế là người này nhảy tót ra khỏi hoa sen và cùng đồng bạn đi đều bước ra đằng sau lưng của Ngài A Di Đà Phật và bay vào những hệ thống Vũ Trụ (đại diện bằng những cái tháp) họ trở về lại nguồn gốc hay là quê hương xa xôi của họ để mà gíup đở những người bà con của họ còn trôi lăng trong những hệ thống vũ trụ đó.

  Và dĩ nhiên là tụi mình khó gặp nhau lại lắm vì vũ trụ thì bao la và... Nếu mà có thể gôm lại thì là đông nhưng khi rãi ra trong tất cả các hệ thống Vũ Trụ thì không là bao nhiêu! Nên ít khi gặp nhau lắm là vậy.

  Còn câu hỏi là họ làm cái gì trên cõi Tịnh Độ: thì họ niêm Phật với máy điều hoà không khí ở trong hoa sen, và đôi khi họ coi được vài khúc phim của cuộc đời của họ và họ thấy họ rất là "quê độ" khi thấy rằng: Tại sao trong nhiều giải pháp để giải quyết chuyện đó, mà mình lại ngu ngốc đến độ là chọn cái giải pháp quá thô kệch này để làm chi cho thêm khổ vậy nè trời! Và họ sót xa khi thấy mình đã quá khắc khe với bè bạn. Họ chê họ quá dở, quá tồi và hứa với họ là không làm như vậy nữa!

  Tới đây thì họ được nâng cấp.

  Tất nhiên cũng có người về trên đó là... tới số 9... nhưng là hiếm lắm

  *****

  Tâm Chú HoaSenTrenDa