Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 
 

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
 

 

Tóm Tắt Các Phương Pháp Tu
2/5/2015

Quan niệm về tu hành th́ rất là rắc rối! Tuy nhiên nếu nh́n đại khái th́ cũng chỉ những cách tu hành qua bốn cách:

1. Cách tu của Dục Giới:

Có hai quan niệm:

Tây Phương:

Một khi một người nào đó bỗng nhiên nói tiếng lạ, làm những hành động kỳ lạ như... t́nh nguyện bị xiết cổ và để lâu cả tiếng đồng hồ mà vẫn nói b́nh thường, có những khả năng chữa bệnh bằng nhiều h́nh thức lạ kỳ…

Theo quan niệm này (Tây Phương): Người này là một vị Thánh.

Đông Phương:

Lại cho đó là một người lên đồng và dân Đông Phương… không hề cho người này là thánh.

Cao cấp hơn th́ có cách tu của các tiên ông, tiên bà…

Trong cách nói chuyện thường dùng những câu ch́a khoá như là:

Không Không, Thiên Cơ Bất Khả Lậu…

T́nh trạng tham dục c̣n rất là nhiều.

Có khi nó lắng xuống và đi vào t́nh trạng ngủ ngầm… Rồi bất ngờ xuất hiện với tất cả sự tàn phá về giới luật của nó!
Cách tu này không bền, không có ǵ là bảo đảm an toàn!

Nh́n những hiện tượng như những người có ăn học (Bác Sĩ, Kỹ Sư), có chức vụ (Tướng, Tá) mà sao lại có những hành động bỉ ổi, không thể chấp nhận được về tham dục!

Th́ đó là kết quả của những cách tu hành của Dục Giới đó bà con.

2. Cách tu của Chư Thiên

Cách tu này nhắm vào việc tiêu diệt hết tham dục từ Thô cho tới Vi Tế. Do vậy, các Ngài, ở đây, thường bận áo choàng và có sắc đẹp rất là thanh tao, cùng để tóc dài tương tự nhau.  V́ vậy, mà không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái!

Nội công cao siêu nhất là có thể có Ngũ Thông.

Chi Tiết:

Biết được tới 40 kiếp sống khi dùng phương tiện này để soi kiếp.  

Số 40 kiếp này không thể nào vượt qua được.

V́ đây là khả năng cao nhất của cách tu của Chư Thiên tận cơi Phi Phi Tưởng.

Lư do bị kẹt là… do c̣n bản ngă.

Diễn tiến của sự bế tắc này như sau:

Bắt đầu từ kiếp đầu tiên (kiếp gần kề nhất): Chư Thiên có thể coi được rất là rơ, rất nhiều chi tiết như là:

Sống ở đâu? Vợ/chồng con ra sao? Kiên cử những ǵ? Bệnh tật ra làm sao? Chết như thế nào? Ai đưa đám? Khóc lóc ra làm sao?

Qua kiếp thứ hai (kiếp thứ nh́, tính từ kiếp trên) Chư Thiên nhận thấy rằng kiếp này nó có trục trặc cái ǵ đó. Những chi tiết của kiếp thứ nhất bị che mờ đi, và không được rơ ràng lắm…

Hiện tượng cứ bị che mờ từ từ này, Chư Thiên không thể nào ngăn cản được...

Rồi đến kiếp thứ 40 th́ chỉ c̣n một câu đơn giản (Có hay là Không):

Sống như thế nào (tốt hay xấu), chết ra làm sao (Dữ hay là lành) rồi thôi.

Ác một cái là: bất cứ Chư Thiên nào, cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi!

Và chưa có ai vượt qua hàng rào 40 kiếp sống này!

Do bất cứ ai [ư là đối với các Ngài cao cấp (ở tận cơi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng)] cũng chỉ làm được như vậy!

Cho nên chuyện coi 40 kiếp được mặc nhiên công nhận:

Đây là chuyện b́nh thường!

Thế mới chết chớ!

==============================

3. Cách tu của Đạo Giải Thoát:

Trong hai cách vừa qua, chưa cách nào được gọi là có TRÍ TUỆ cả!

A. Tuy rằng Ngũ Thông của Chư Thiên không phải là một cách tu… dễ dàng, như bà con thường tưởng tượng! Mà trái lại, đây là một phương pháp tu rất cao cường!

B. Cái thứ hai là v́ những cảm nhận từ thần thông đưa lại khi Chư Thiên giải quyết sự việc theo diễn tiến của nó chớ không theo cái gốc của sự việc. Cho nên Chư Thiên chỉ đánh vuốt sau đuôi của sự việc mà thôi.

Chỉ có cách thức của Chư Phật là có thể chấm dứt mọi sự diễn tiến mà thôi. Do cách này trụ ở sự hiểu biết nhiều hơn nên được gọi là TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT.

Diễn tiến như sau:

1. Chiêu đầu tiên là “Vượt Qua Dục Giới”:

Bằng cách AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT tu sĩ đă có thể bước vào một giai đoạn mới.

Trong chi tiết này có một sự kiện mà ít ai để ư:

Đầu tiên, giai đoạn này thường mang lại: sự ngỡ ngàng, lo âu hơn là niềm vui.

Hiện tượng không biết cái này có đúng không? Chứng tỏ tu sĩ chưa lần nào đạt được trạng thái Tâm Linh này từ Vô Thuỷ cho tới kiếp này.

Linh hồn ngỡ ngàng nh́n ngắm cảnh thanh tịnh, thanh thoát của hiện tượng tâm linh!

2. Kế đó là AN TRÚ VÀO CHÁNH ĐỊNH:

Đề mục, đúng vậy! Chỉ có nhờ vào phương tiện này mà tu sĩ lấy lại được sự b́nh an trong tâm hồn. Phải nói một cách lạnh lùng như sau:

Đêm b́nh AN, ngày b́nh AN… đêm và ngày ĐỀU B̀NH AN! Chỉ có thể xảy ra, khi đề mục đă xuất hiện trong ṿng từ 12 giây đến 40 giây!

Khi giữ được đề mục trong thời gian trên:

Một niềm tin sắt đá vào phương pháp tu hành cũng đồng thời xuất hiện ngay trong tâm của tu sĩ.

Một niềm vui thật sự cứ nhen nhóm trong tâm tu sĩ (lúc đầu) một cách thầm lặng. Nhưng càng về sau này, càng ngày càng mănh liệt! Trên nét mặt tu sĩ đă có một nụ cười trong sáng! Nh́n tu sĩ cười, người ngoài cũng bị xâm lấn do tính thoát tục của nụ cười bất hủ này!!!

3. Và với chiêu thức:

Cách nói khi đề mục hiện ra từ 12 giây cho tới 40 giây cái câu:

Phật Tánh/Chúa (th́) Ở khắp mọi nơi… c̣n Vạn Vật (th́ lại) Đồng nhất thể!

Mà sao tui lại không biết cà?

Đă làm chấn động tâm thức và đưa tu sĩ vào một t́nh trạng Tâm Linh được gọi là Ngộ Đạo! Lúc bây giờ tu sĩ hiểu tận đáy ḷng:

Tất cả các pháp hữu vi (ư là: thế giới hiện tượng) đều Vô Thường!

Có nghĩa là cái tính “ở khắp mọi nơi”, cùng với cái tính “đồng nhất thể”  chỉ là cái VÔ THƯỜNG!

Và tu sĩ sống với sự khám phá đầy TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT này.

Do là TRÍ TUỆ nên sự hiểu biết theo chiều hướng này có hoài (thường hằng) bất chấp các hiện tượng trồi lên thụt xuống của cuộc đời! Kể cả… sự tuột định…

Cái TRÍ TUỆ này cứ y như vậy, cứ hiện diện y chang! Không thể bị hiện tượng bên ngoài quất xụm được!

Quả vị khó tin nhưng… có thật này được sách vở gọi là Tu Đà Hườn!

Cái trớn của Tu Đà Hườn sẽ lôi kéo tu sĩ đắc quả vị Tu Đà Hàm trong một tương lai gần!

Nếu và chỉ nếu: Tu Sĩ cứ duy tŕ niềm vui, do trí tuệ phát sanh khi Ngộ Đạo Lần đầu tiên (ư là quả vị Tu Đà Hườn)

C̣n không làm được chuyện duy tŕ trên, th́ tu sĩ biết là khả năng ḿnh chỉ tới Tu Đà Hườn mà thôi. Lư do: Nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần.

Leo lên được quả vị Tu Đà Hàm này th́ cũng y như chiếc xe đă được lên dây thiều vậy! Nó cứ thế mà thẳng tiến đến quả vị kế tiếp là A Na Hàm!

Tất nhiên, niềm vui Giải Thoát Cứ theo đuôi tu sĩ hoài thôi!
Nụ cười tươi sáng cứ xuất hiện bất chấp hiện tượng cực khổ của cuộc đời!
Nh́n Tu Sĩ cười, người ngoài có cảm giác là bao nhiêu khổ cực của chính ḿnh cũng đều trôi tuột đi hết!!!

Và rồi cũng đến chuyện quả vị A La Hán!
Một hiện tượng trực tiếp của sự VÔ THƯỜNG xảy ra ngay trong đời sống của Tu Sĩ!

Lúc bấy giờ Tu Sĩ mới chính thức bước vào con đường Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến!

Hiện tượng đó là cái ǵ? Hihihi

*****

Trước khi vào vấn đề thứ 4, tibu xin bàn tiếp về chuyện biến cố A La Hán.

Trạng thái tâm lư khi sống với TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT sẽ làm cho TU SĨ có phản ứng là nh́n ra bên ngoài nhiều hơn là nh́n vào bên trong!

Ư là: Các Ngài do công việc là chỉ lo thuyết pháp độ sanh (lo cho người ngoài) cho nên Cái TRÍ TUỆ lần lần bị hơi bỏ quên!

Hiện tượng này tự động tạo ra những vi tế hoạt (trở ngại nhỏ) về nhận định theo TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT.

=====================

Nói rơ hơn: Khi một người đến tham vấn về chuyện này, chuyện nọ. Có những lúc, Đức Phật giải thích ngay lập tức, và giải thích rất là rơ ràng: Chuyện đó là VÔ THƯỜNG! anh em đạo hữu nên lo chuyện này đi... Và sau đó Ngài đưa ra cách tu hành!

=====================

Cũng có lúc, Đức Phật lại làm chuyện "không đâu" theo kiểu "chơi cắt cớ" như:

Chuyện Đức Phật bảo là t́m hột cải ở trong một gia đ́nh “Không Có Người Chết" để dạy về chuyện Vô Thường.

Nghe lời khuyên này, người mẹ với trăm ngàn nổi khổ đă bế xác đứa con yêu dấu chạy thục mạng... đi t́m hạt cải đó:

Đâu đâu, bà mẹ đều nhận được lời nói như nhau:

- - Chị ơi, hột cải th́ tui có, và có rất là nhiều! Nhưng tiêu chuẩn "Ở trong một gia đ́nh không có người chết" th́ gia đ́nh tui đă có người chết cho nên hột cải không đúng tiêu chuẩn! V́ vậy tui không đưa cho chị được!

Thế mà... Bà Mẹ vẫn nuôi hy vọng rằng:

- - Biết đâu, nhà bên kia lại có hạt cải thần diệu đó!

Thế là... Bà ù té chạy, tay bế xác đứa con. Một lần nữa, Bà chạy bay qua bên nhà kế bên, hy vọng rằng... chuyện hột cải lại có thật!

Nhưng sau khi chạy đôn, chạy đáo... Bà Mẹ vỡ lẽ ra là chỗ nào, đâu đâu cũng có người chết!

Cái hay, rất là có hậu của câu chuyện, là sau khi vở lẽ ra là ở đâu cũng có người chết hết...

Bà đă quay về (và tiếp tục làm một việc không thể nghĩ bàn được) để đi t́m cho ra Đức Phật để nói lại với Ngài trong hơi thở dồn dập:

- - Thưa Ngài h... h... h... con đă đi h... h... h... khắp mọi nơi và h... h... h... đâu đâu cũng có h... h... h... người chết hết! h... h... h...

- - Thưa bà, có những chuyện có thể cứu được, và có những chuyện không thể cứu được.

Những chuyện không thể cứu được, được gọi là Vô Thường!

Nghe tới đây, Bà Ngộ lớn! Trạng thái buông bỏ rất là mạnh! Bà đă xong ngay lập tức!

======================

Lại trở về biến cố thành A La Hán:

Có một câu chuyện như sau:

Thầy Milarepa làm bể cái nồi đất!

Nh́n hiện tượng đó, ngay lúc này: Ngài mời thật sự hiểu Vô Thường!

Cả cuộc đời Ngài đă sống và thực hành về Vô Thường, nhưng chưa có trực tiếp tiếp xúc nó như hiện giờ! Chỉ khi gia tài độc nhất của Ngài đă tiêu tan th́ Ngài mới thật sự thấm thía Vô Thường!

Đây là nhát kiếm cuối cùng!          

4. Bây giờ tới vụ số 4:

Y như con ruồi bị vướng vào màng nhện:

Càng vẫy vùng th́ càng bị dính và khi con quỷ Vô Thường (ư là con nhện) tấn công chính ḿnh th́ ḿnh mới biết là ḿnh đă sai! Th́ đă muộn.

HHDL: Thầy đă yêu cầu con không nên thuyết pháp. Mà con cứ làm.

Hiện giờ:

1. Tha Hoá Tự Tại nó đă không tha con.

2. THTT đă điều khiển con  

3. THTT đă điều khiển con toàn bộ.

4. Và... cho con viết lung tung, không đầu không đuôi, chỉ toàn là tung hoả mù để nhận được tiếng khen của bà con chưa đủ tŕnh độ tâm linh.

Con đă rơi vào điều sai lầm căn bản nhất:

Khi Người Chỉ Đường yêu cầu con quẹo qua bên phải (ư là: Con không nên thuyết pháp!), Th́ con lại quẹo qua bên trái (ư là: Con đă không nghe!).

Sự sơ ư, không y pháp phụng hành này của con... đă tạo nên cơ hội cho THTT nó chui vào và t́m cách chi phối con.

Trong trường hợp này ngay chính Đức Bổn Sư cũng chỉ nói lên sự thật rằng:

- - Các Đấng Đạo Sư chỉ là Người Chỉ Đường.

Phải hiểu thêm rằng, nếu anh không nghe theo th́ lạc đường ráng mà chịu.

Phân tích sơ hở này:

1. Chỉ v́ con thích khen thưởng. Danh từ chuyên môn gọi là Háo Danh.

2. V́ vậy mà con đă làm những chuyện quá sức của con. Qua con đường thuyết pháp.

3. Điều mà tibu đă không cho con làm.

Ngoài ra: Con đă tự nhận là bài pháp này hoàn toàn nói về con!

Con thấy đó: Nếu mà nói về con th́ Thầy nói thẳng như vậy nè.

Cái câu mà con có thể áp dụng cho riêng con trong bài pháp này là:

C̣n không làm được chuyện duy tŕ trên, th́ tu sĩ biết là khả năng ḿnh chỉ tới Tu Đà Hườn mà thôi. Lư do: Nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần.

====================

Như bà con đă đoán trước là phần thứ tư này chỉ nói về sự thất bại của tu sĩ khi chế chiêu.

Trên đây là một tai nạn về sự chế chiêu đó bà con.

HẾT.

Trích từ Đạo Tràng Hoasentrenda:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16294.msg57132

Đọc thêm về: Tha Hoá Tự Tại (THTT)


*****
 

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2017
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

Mời quư vị ghé qua Đạo Tràng hoasentrenda để nghe trực tiếp các bài pháp âm không có trong danh mục trên.

 

 

   

Bài Mới


Tác Hại Bùa Bát Quái 1/5/2017 NEW

Tác Hại Kumathong 12/2/2017 NEW

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 01/17/2018  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com