Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

 
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
 Chủ đề trong năm 2009
 
Nimita? Ồ Thật Giản Dị
02-3-2009

Nimita thường gọi là những h́nh ảnh mà thiền sinh khi nhắm mắt hay mở mắt và tập trung tư tưởng vào một đề mục, thường gặp trong lúc công phu.

Nimita trong hiện tượng của cận định (tâm gần nhập được chánh định): H́nh ảnh này lúc đầu thường xuất hiện với 3 tính cách sau đây: 

·       Bất ngờ.

·       Không báo trước.

·       Và không theo một chủ đề nhất định nào. 

Giao động tâm thức lúc này chỉ gồm 10 sát na tâm thức, với 7 sát na tâm thức căn bản và 3 tâm thức ở luồng tốc hành tâm (Javana): Chuẩn bị, thuận thứ, cận hành. 

Khi đạt được sát na CHUẨN BỊ: Hành giả có những cảm giác ngay trên THÂN ḿnh như sau: 

Ph́nh to ra, teo nhỏ lại, bị nghiêng, lúc lắc, tê rần từng luồng, nổ trong đầu (kèm theo một tia chớp sang), ngủ gục (cả người hay từng phần). 

Phân Tích: 

Nimita ở cận định thường phản ảnh trạng thái thô tâm của ḿnh khi tâm đang lắng xuống do tác động của công phu, ở đây: 

·       Ph́nh to ra: do tính cách tự cao, tự tôn, tự đại.

·       Teo nhỏ lại: tự ti, mặc cảm.

·      Bị nghiêng: thiên lệch khi phê b́nh, cũng có khi do ảnh hưởng của từ trường chỗ tu tập gây nên, Nếu bị vậy: cứ xoay 45º theo chiều kim đồng hồ để khỏi bị hao lực trong lúc công phu.

·       Lúc lắc: Lăng xăng (khi như vầy, khi như thế kia).

·       Tê rần từng luồng và nổ là do tác dộng của thô tâm sân hận.

·       Ngủ là do thô tam si nên thường bị mê, nhưng cũng có khi do mệt gây ra. Ngủ ở đây là nói về trường hợp sau khi đă ngủ một giấc đă đời rồi mà khi tập mà vẫn bị ngủ th́ cái này đích thị là do thô tâm si gây ra. 

Sát na THUẬN THỨ: Tâm thức có những h́nh ảnh sau đây, tất nhiên là v́ cận định nên h́nh ảnh cũng xuất hiện với 3 tính chất: 

·       Bất ngờ.

·       Không báo trước.

·       Và không theo một chủ đề nhất định nào. 

Đối với những hành giả nào nhắm mắt sẽ thấy rơ hơn. Nếu mở mắt vẫn có thể thấy rơ trong màn đêm. 

·       Một đốm màu xanh lơ.

·       Một đốm có màu sắc lẫn lộn.

·       Một đốm sáng màu đỏ hay cam.

·      H́nh như có một đèn pha chiếu từ bên trái hay bên phải kèm theo những giải màu sắc (đủ màu). 

Với sát na Thuận thứ: h́nh ảnh thường cho biết những nét chính của hào quang ḿnh. 

·       Đốm màu xanh lơ: người trầm tính thích đọc sách.

·       Một đốm sáng màu đỏ hay cam: người nóng tính

·    Một đốm có màu sắc lẫn lộn: Người ta có khuynh hướng thần quyền (vẽ bùa), tính t́nh bất nhất, đa nghi một cách tiêu cực (chỉ nghi ngờ vậy thôi chứ không cố gắng t́m hiểu).

·      H́nh như có một đèn pha…: cũng đa nghi nhưng tích cực hơn. 

Đặc biệt những ai có….. tâm nhiều họ cảm nhận được hai cảm giác của 2 sát na Chuẩn bị và Thuận thứ. Có nghĩa là vừa có cảm giác ở thân thể mà lại có những h́nh ảnh nói trên.

Tiếp đến sát na CẬN HÀNH trong luồng Javana: Ở tŕnh độ công phu này hành giả có thể gặp những h́nh ảnh sau:  

Một con mắt trái, hoa rơi, người đứng hay ngồi lúc nhúc, nghe tiếng nói bên tai, mùi thơm, hôi, mùi pḥng thí nghiệm.  

Do tác động yên tĩnh của thô tâm sau một thời gian ngồi với một quan niệm “KHÔNG” nào đó hay một quan niệm buông xả hay buông bỏ (từ ba tháng trở đi tuy tùy theo nghiệp quả từng người), hệ thần kinh trở nên trong sạch và cảm nhận được những rung động rất là tế nhị của những thế giới vô h́nh. 

Những h́nh ảnh này không mời mà xuất hiện là do sự cộng hưởng của một giai tần KHÔNG nào đó (Ư của Hai Lúa tui là: KHÔNG  cũng có nhiều tŕnh độ khác nhau!) Cũng như không thể nói là vọng tâm (v́ trước khi đó ḿnh không có một khởi niệm về nó th́ dựa vào đâu mà kết luận: nó là vọng?)   

Ba h́nh ảnh đầu tiên thuộc về thế giới của THA HÓA TỰ TẠI. Đặc biệt h́nh ảnh hoa rơi làm cho ḿnh lầm tưởng đó là cảnh giới thuyết pháp của chư Phật được miêu tả trong các kinh Đại Thừa. Hai Lúa tui xin mạn phép chép lại một đoạn kinh Pháp Hoa cho các bạn nghiên cứu (câu 21-22 phẩm Tựa, trang 43), Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. 

Khi ấy trời mưa hoa Mandala, hoa Maha Mandala… Hai Lúa tui bị lọt bẩy ở nơi này khá lâu (1977-1983), Nghe tiếng nói hay ngửi được mùi là v́ cái trạng thái KHÔNG của hành giả đă ổn định hơn trước, nên mới bắt được các tần số đó. 

·        Hương: thường phát ra một mùi thơm như hoa

·        Tha hóa tự tại: mùi thơm ngọt như bánh ngọt

·        Quỉ thần: mùi khét hay mùi pḥng thí nghiệm

·        Hộ pháp Kim cang: thường phát ra một mùi trầm (mùi của loại trầm tốt) 

Nguy Hiểm: 

Ngửi hay thấy “sau một thời gian” hành giả có thể bị cảnh giới ảnh hưởng và làm tăng bản ngă v́ hai lư do: 

1.   Khi đi hỏi th́ không ai giải thích rơ ràng, làm cho ḿnh suy diễn là chỉ có ḿnh là đạt tới tŕnh độ tâm linh đó thôi. Đặc biệt, ai mà thấy hoa rơi nhiều thường hay bố thí một cách rất là “ta đây”.

2.   Phần đông là không ai thấy ǵ cả nên ḿnh thường cho rằng: ta là tu hành tinh tấn hơn những người khác (là do lúc trước đó ḿnh cũng như họ) 

Do vậy, các thiền sư lỗi lạc thường định nghĩa THA HÓA TỰ TẠI là con của THIÊN MA!

Khi tụi ḿnh ngồi như vậy với một tâm KHÔNG nào đó, một cách thụ động, sau một thời gian hệ thần kinh tạm ổn định ở trạng thái thô tâm và trở nên như một máy thu sóng, nên lúc đó ḿnh tự nhiên thấy này thấy nọ. Do thấy này thấy nọ thành thử hành giả thường lầm lẫn đây là Huệ nhăn. 

Xin thưa: đây không phải lả Huệ nhăn. Tại sao? 

1.   V́ tụi ḿnh không điều khiển được cái thấy này! 

Ví Dụ: trong khi thấy này nọ thử tác ư muốn thấy trên con đường dọc theo xóm của ḿnh có bao nhiêu cái cây?

Xin thưa cái này nó không có khả năng đó.

Huệ nhăn th́ thấy được liền. 

2. Và nếu đă nói là huệ th́ ḿnh phải biết nguyên nhân tại sao những cảnh giới này xuất hiện và nguồn gốc của nó. Ngay khi ḿnh thấy nó: chi tiết này rất quan trọng khi các bạn gặp những người tự xưng hay có những hành động chứng tỏ rằng “ḿnh đă khai Huệ hay khai Huệ nhăn”. Người đă khai Huệ rồi th́ không có cái tṛ đoán ṃ và nói chuyện một cách “tâm lư như thầy bói”.

Họ nói ngắn gọn và chính xác. 

Xin hẹn thư sau sẽ bàn về Chánh định có nghĩa là ḿnh sẽ thấy ǵ ở sát na Chuyển tánh. 

Nay vào sát na kế tiếp, CHUYỂN TÁNH: tâm lư hành giả được nhảy vọt và thăng cấp bằng cách: 

1. Chuyển tánh công phu: thay v́ ngồi hay nằm: với “tâm không” một cách thụ động như đă bàn vào bài trước đó với tất cả những hậu quả của nó. Nay hành giả cố gắng tạo một h́nh ảnh xuất hiện đằng trước mặt. H́nh ảnh đó là đề mục thiền định do ḿnh tự chọn hay do một thiền sư chọn cho ḿnh. 

2. Do cố gắng tạo một h́nh ảnh xuất hiện đằng trước mặt nên hành giả không c̣n ngồi hay nằm một cách thụ động nữa mà lại rất là tích cực – Do tính cách “Chuyển tính” (từ thụ động sang tích cực) này mà hành giả không c̣n thấy những cảnh giới trước đó nữa – cách này hoàn toàn hợp lư. 

Điểm sai lầm thường gặp là: 

1.    V́ tiêm nhiễm tính cách KHÔNG của thể tính mà hành giả cố t́nh gạt bỏ hay xóa bỏ tất cả những h́nh ảnh ở trạng thái cận định để cố gắng vào cái KHÔNG: chính cách này sẽ làm hành giả rơi vào một t́nh trạng là: 

- Không được ǵ cả:

Người đầu tiên rơi vào trên chính là ngài Ma Ha Ca Diếp. Tại sao? V́ lúc đó là huệ mà không có định.

Các bạn sẽ đụng những tu sĩ này ở những lư luận không rơ ràng, giải quyết thắc mắc không rơ nét và thực tế. Lời nói thường hay bị hiểu lầm.

Do đó các thiền sư lỗi lạc có định nghĩa t́nh trạng này như sau:

Huệ mà không có định là điên (v́ tính cách hiểu lầm của những người nghe pháp, mà người thuyết pháp không có cách ǵ để kiểm tra họ được v́: t́nh trạng là (người thuyết pháp) không có “Chánh định”) 

2.     Sợ quá mà không tập nữa: v́ không ai giải thích. V́ người ta nói là KHÔNG! Mà tại sao ḿnh ngồi th́ lại thấy tùm lum như vậy là có sai cái ǵ đó: thôi không tập nữa.  

Kết luận: Và sau khi đă “Chuyển tánh” được rồi th́ sẽ thấy để mục ở đang h́nh nổi 3D. 

Cũng nói thêm rằng: tất cả những linh ảnh biến hiện một cách không tự chủ ở trên đầu tự động biến mất. Nói một cách xác thực, nhờ vào tốc hành tâm Chuyển tánh mà ḿnh có thể nhập chánh định trên đề mục được. 

Do vậy mà để rút ngắn hơn nữa thời gian thành tựu: Hai Lúa tui thường xuyên đề nghị các bạn, ngay từ giai đoạn đầu, nên tập trung tư tưởng đằng trước mặt và cố tạo ra một h́nh ảnh từ một đề mục chọn sẵn là vậy đó. 

Và tất nhiên sau đó là những cặp vé số Thanh tịnh hay An chỉ. Nếu cái thấp nhất là Sơ thiền th́ cái cao nhất tất nhiên là Diệt Thọ Tưởng Định. 

Xin mời các bạn đến đó xem và thưởng thức cái tánh giải thoát mà đức Phật Thích Ca đă phát kiến ra, cách đây tṛn 2500 năm. 

Mến

Hai Lúa

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2017
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 

     

Bài Mới


Tác Hại Bùa Bát Quái 1/5/2017 NEW

Tác Hại Kumathong 12/2/2017 NEW

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 01/17/2018  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com