Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 
 

 

Chúc Mừng Năm Mới

Chúc Mừng Năm Mới,
Phước Thể An Khang,
Thọ Mạng Lâu Dài,
Tăng Trưởng Phước Báu,
Chướng Nghiệp Tiêu Trừ,
Tu Hành Tinh Tấn,
Mau Thành Chánh Quả,
Giác Ngộ Giải Thoát.

5 điều kiện để thành Phật trong kiếp này

Chào các Bạn.
Hễ mà nói đến tội Tổ Tông thì người ta hay liên tưởng đến Thiên Chúa Giáo. Thế nhưng cũng ít ai để ý rằng bên Phật Giáo cũng có một tội và cũng được bọn lu bu gọi là "Tội Tổ Tông"!
Cái tội rất là nặng nề và làm cho uy tín Phật Giáo sa sút trầm trọng. Ai mà mắc phải cái tội Tổ Tông này thì có khuynh hướng làm cho sự xuyên suốt của Phật Giáo trở nên lu mờ đi và vì vậy mà con đường Giải Thoát này (một tên gọi khác về Đạo Phật) lại được thiên hạ đặt nằm ngang hàng với các Đạo khác.
 
Hẳn các Bạn cũng giật mình khi ghé mắt vào bản tin nàỵ
Thật ra, trong nhóm lu bu, chuyện này đã được đưa ra cũng đã lâu rồi! Bọn này cương quyết tránh cái tình trạng "mắc tội Tổ Tông" này bằng cách cắm đầu, cắm cổ mà tu xì khói luôn.
 
Tội như thế nào mà được gọi là Tội Tổ Tông?
Xin thưa: Tội làm cho các Tổ và các Tông (phái) mắc cái tội... nói láo! Các Tổ và các Tông (phái) đều nói rõ một điều là: trong kiếp này là xong!
Thậm chí ngay Đức Phật còn khẳng định: trong tuần này là xong!
Và cách đây khoảng 500 năm, các Tổ lại nói: trong 10 niệm là xong!
 
Nhưng thực tế đâu có thấy ai làm xong như vậy đâu.
Do vậy mà đệ đi bươi móc vào các Phật Ngôn thì lôi ra được một Phật Ngôn nguyên văn như sau: Có Phật ngôn khẳng định 5 chi căn bản, Gọi là Padhāniyanga dùng làm mực thước để tự khẳng định rằng: "Kiếp này ta có thể trở thành bậc Thánh được chăng? Năm chi ấy là:

1- Phải có tâm tịnh tín với Phật-Pháp-Tăng và vị thầy dạy thiền quán.
2- Phải có thân thể khỏe mạnh, vô bệnh.
3- Không có tâm man trá với thầy hoặc với bạn đồng tu
4- Phải có sự tinh cần nhiệt tâm rằng: Dù máu và thịt của ta đây có khô cạn, chỉ còn da, gân, xương, ta quyết không từ bỏ sự tinh cần.
5- Hành giả phải tinh cần đạt được tuệ sanh diệt.

Phật ngôn làm căn bản để tự khẳng định mình là theo 5 chi trên. Khi người tự xét thấy rằng: Ta hội đủ năm chi ấy, nên an tâm rằng: Chắc chắn ta sẽ chứng ngộ Đạo quả trong kiếp này, còn như thiếu sót 1 trong 5 điều thì xem như không có hy vọng chứng Đạo quả trong kiếp này.

Nay lại bàn tiếp:
Như vậy trong bọn lu bu tự chia ra hai loại tu sĩ.

  1. Loại tu... gởi
  2. Và loại tu... cho xong.

Không ai mặc cảm ai cả! Vì ai cũng biết cái phận của mình và yên tâm tu hành, do cái tình trạng yên tâm tu hành này mà trong bọn này lại có những hiện tượng đáng được ghi vào guiness Phật Giáo:

  1. Đau tim và điếc làm xong trong vòng có ba (3) tháng.
  2. Liền sau đó, một ông già đến tuổi lẩm cẩm, và bị sa lầy trong những lý thuyết Thiền Tông cũng nhờ vào cách niệm đặc biệt của câu niệm Phật mà... Ngộ Đạo trong vòng chỉ có một năm.
  3. Sống với... những con gián, trên một căn lầu trong một gia đình theo kiểu "mạnh ai nấy sống" với căn bệnh là sợ chết nằm tiềm ẩn trong tận cùng của tâm thức: Ngộ Đạo sau khi nghe Pháp liên tục trong vòng 2 ngày và một đêm.
  4. Đau dây thần kinh tọa di chứng lên cái cần cổ (điều này làm cho cái đầu nó giật giật liên tục khi tập trung tư tưởng) Ngộ Đạo trong vòng hai năm.
  5. Bị chất độc màu da cam hành và làm cho thân thể sống vật vã, dở hơi: Ngộ Đạo trong hai năm.
  6. Sanh sau đẻ muộn (mới vào nhóm sau này), bị nghiệp chướng chà đạp vào cảnh nghèo túng: Tịnh Độ chuyên khoa của nhóm trong vòng ba năm.

Còn nữa, nhưng ở đây, đệ chỉ ghi vội lại... Đại khái là chừng đó chuyện của cái đám Tu... cho xong. Còn cái đám tu... gởi thì không có chuyện là Sơ Thiền mà chỉ là từ Nhị Thiền trở lên tới Tứ Thiền mà thôi. Và như bài trước đã khẳng định: Ai mà tới Nhị Thiền thì khả năng "Ngộ Đạo" nằm trong tầm tay!

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2017
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 

 
   

Bài Mới


Tác Hại Bùa Bát Quái 1/5/2017 NEW

Tác Hại Kumathong 12/2/2017 NEW

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

 

 

 

 

 


Last Edited: 01/17/2018  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com