Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

 

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.

 
      Chủ đề năm 2013
 

Thiên Chúa Ba Ngôi
29-11-2013

… và những chỗ sau đây là cái mà chúng ta nên hướng cái suy nghĩ của ḿnh vào. Chúng ta sẽ thấy được những cái giống nhau đến kỳ lạ:

Thiên Chúa Ba Ngôi

1. Đức Mẹ = Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

2. Chúa Giêsu = Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

3. Bên trái của Đức Chúa Cha = Đức Chúa Thánh Thần.

Nội cái bộ ba này cũng đă đủ cho chúng ta thấy ra rồi.

Nói rơ hơn:

Theo Kinh Thánh th́ Chúa Giêsu ở bên phải (hệ thực hành) và chính Ngài đă truyền bá con đường cho các Thánh Tông Đồ đi theo. Trong khi đó, Đức Mẹ lại là Hằng Cứu Giúp và chính Ngài đă sinh ra Đức Giêsu, với Đức Độ đó: Hồn xác đă lên Trời. Th́ chắc chắn Ngài cũng ở bên phải của Đức Chúa Cha!

C̣n bên trái là Đức Chúa Thánh Thần.

Thử so sánh: Tây Phương Tam Thánh (Tam Tôn)

Ngài A Di Đà Phật ở ngay giữa

Ngài Quan Thế Âm ở bên phải (là chuyên khoa cấp cứu)

Ngài Đại Thế Chí ở bên trái. (là super về Trí Tuệ và đứng hàng đầu trong lực lượng Bồ Tát)

Từ cái giống nhau này mà tibu kết luận là Chân Lư chỉ có một.

Các Bạn nghĩ thế nào?

========

Một bên (Chúa Giê Su) chỉ mới nói được có 10 năm, c̣n bên kia th́ (Đức Thế Tôn) nói được 49 năm. Th́ tibu chợt ngộ ra rằng:

Chỉ mới nói được có 10 năm mà Ngài đă Chết ở tŕnh độ Nhị Thiền qua câu trước khi Ngài Chết:

- - Sao Thầy lại bỏ con? (có thể nói là: Ngay lúc này th́ đề mục bị mất).

Ngài để lại cái dấu hiệu của sự Đau Khổ đó là Thập Tự. (Bên này là cuộc đời là bể khổ)

Tuy rằng Ngài đă có cái Thánh Tâm là chữ Vạn.

Các Bạn thử suy nghĩ.

Chúc Mừng Ngày Lễ Phục Sinh:

Nói thêm:

Cơi Nhị Thiền là cơi của Niềm Tin.

Trong khi đi giang hồ trên Đà Lạt, tibu có gặp một anh chàng nghệ nhân, tên là Hùng (anh hiện đau nặng và đang ở Du Sinh thành phố Đà Lạt).

Nghệ nhân này đă vẽ ra đúng cái cảnh Chúa Giê Su uống chén đắng với vẻ mặt cực kỳ b́nh thản, không nhăn nhó, không đau khổ.

*****

Thánh Tâm

Viết thêm về Thánh Tâm:

Trước khi vào vấn đề th́ cũng nên biết là có tới... sáu người  đang viết thêm vào Kinh Thánh

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_Thánh

Trong đó:  Bộ sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) là một tài liệu mới được t́m ra, khi đọc vào th́ thấy rất là thiền vị. Và không khác ǵ với các bài của các Thiền Sư.

Trong các buổi rao giảng về Thánh Tâm th́ lúc nào cũng có cái h́nh trái tim rướm máu.

Nhận Xét:

Từ chỗ này, khi nh́n thấy nhục h́nh thánh giá th́ Chúa Giê Su đă bị hai cái khổ. Với một cái khổ không thôi là đă chết người rồi! Và với hai cái khổ th́ không thể nào có thể t́m ra lối thát được.

Suy nghĩ

Chỉ có một trạng thái hạnh phúc nào đó. Thế nào cho cường độ của nó phải tương đương hay là hơn sức mạnh của sự đau khổ th́ mới có thể cứu văn được t́nh h́nh mà thôi.

Mở ngoặc:
(Y như cuốn Escape from camp 14 đă được Shin Dong-hyuk kể lại là chỉ v́ muốn ăn miếng thịt heo mà Shin Dong-hyuk mới thoát được để kể lại câu chuyện của ḿnh!
Nếu không có người nói về miếng thịt heo th́ Shin Dong-hyuk không bao giờ thoát ra được trại 14.)
Đóng ngoặc và suy nghĩ tiếp:

Hạnh phúc đó là hạnh phúc của sự Ngộ Đạo.

B́nh thường mà nói:

Với cái khổ chết người (h́nh ảnh chết ngợp thở một cách từ từ) th́ bên kia phải có một sự hạnh phúc chắc chắn th́ mới có thể cân bằng lại được t́nh thế mà thôi.

Kết luận bất ngờ:

Thánh Tâm không phải là một trái tim rướm máu v́ như thế là: Khổ + Khổ ---> Không có thể nào thoát ra được!

Mà là chữ Vạn.

Tập đi rồi sẽ thấy. (Hăy Đến Mà Xem)

*****

Trú Xứ Chúa Giê Su

Ngài xong rồi, nhưng khi chỉ lại th́ Ngài chưa có đủ thời gian để chỉ thêm, cho nên Ngài đành phải đón những con chiên ở Nhị Thiền vốn là cơi bàn về Niềm Tin.

Ư Nghĩa Cái Chết Của Ngài

Hăy đọc cho kỹ đoạn Lễ Lá và sau đó là ông quan sử án Ngài th́ thấy đây là chuyện của Mafia: Chẳng có ma nào binh vực cho Ngài hết. Chính quyền đă bị mua chuộc.

Như vậy Ngài có tội ǵ? Tội cứu chữa người bệnh, tội tập hợp các tín đồ lại và xây dựng một lực lượng làm việc thiện! Trong khi đó, những kẻ tử tội th́ được thả ra!

Và đây là chén đắng mà Ngài đă b́nh thản uống. Chỉ để nói lên cuộc đời là khổ.

Cái đáng thờ là cái Thánh Tâm v́ chính cái này mới lôi kéo được và làm cho con đường lên Trời càng sáng tỏ, chớ không phải là cái kết quả của cuộc đời là cái khổ qua h́nh tượng Thập Tự Giá.

V́ nhờ vào cái Thánh Tâm mà Ngài b́nh thản uống chén đắng, y như là lực lượng hùng hậu của Chư Bồ Tát đă từng làm.

Cho nên trở về lại lời nói chuyện của Đức Mẹ với chanly2012:

“Tui không có ở vào những chỗ đó, mà thật ra là tui ở bên trong.”

Bên trong là cái Thánh Tâm. GrinGrinGrin

Sám Hối

Th́ nguyên tắc là đem cái tần số của lương tâm ra mà sám hối.

Tần số này nó như sau:

Khi đọc kinh Ăn Năn Tội th́ nên mường tượng ra cái h́nh ảnh mờ mờ của "cây thánh giá" hoặc là h́nh ảnh mờ mờ của Đức Mẹ Maria.

Gặp Đức Mẹ Maria

Một bên là Đức Phật, Ngài có 49 năm để mà phân tích, chỉ dạy. Một bên (Chúa Giê Su) chỉ có 10 năm để mà phân tích và chỉ dạy về niềm tin th́ chắc chắn về số lượng th́ 49 năm phải là nhiều hơn 10 năm. Từ đó khi "đi gặp" các Ngài th́ Đức Phật có tới ba cách (Tịnh, Thiền, Mật). C̣n bên Chúa Giê Su th́ chỉ có một cách.

Nhưng không phải là dễ ăn đâu đó nghe bà con GrinGrinGrin

Nay bàn về Lễ Nghi:

Khi nói về chuyện này, không nên so sánh về công thức mà nên nghiêng về tính hiệu quả. Có nghĩa là:

Làm ǵ th́ làm, miễn là gặp các Ngài càng nhanh càng tốt là ngon lành GrinGrinGrin

Thực tế, Sơ Bernadette (tại Lourdes, miền Nam nước Pháp) đă gặp đi, gặp lại Đức Mẹ Maria ngay một chỗ không hề có bất cứ cái ǵ là nghi thức, nghi lễ.

Sơ đă gặp Ngài nơi thanh thiên bạch nhật: Ngay Hang Đá.

Câu hỏi là:

Ḿnh làm ǵ, hay đúng hơn là chuẩn bị những ǵ, để có thể gặp được Ngài?

Đề Mục Tu Tập

Nhí đă t́m ra là Niệm trong tâm câu A Ve Ma Ria và dùng trí tưởng tượng mà vẽ cái h́nh Đức Mẹ phóng quang. Đó là điểm chung.

Nhưng riêng cháu th́ nên quán (tức là nhắm mắt 100% và dùng trí tưởng tượng mà vẽ cho ra):

1.  Cái ṿng tṛn to bằng móng tay út của cháu và sơn nó màu vàng, ṿng tṛn sẽ sáng như mặt trời. (đây là bước thứ nhất).

2. Rồi trong đó mới quán Đức Mẹ Maria đứng phóng quang, y như là h́nh của Đức Mẹ ở Lộ Đức (Lourdes, thánh địa ở miền Nam nước Pháp, chỗ có nói về Sơ Bernadette đó). Đây là bước thứ hai.

Đọc trong tâm từng chữ một và kéo dài y như Charlotte Church hát vậy đó Grin

Hết

Đọc Thêm: Con Tập Thấy Đức Mẹ
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10918.0

Câu Hỏi về Thiên Chúa Ba Ngôi

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14727.msg52465#msg52465

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2017
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

Mời quư vị ghé qua diễn đàn hoasentrenda để nghe trực tiếp các bài pháp âm mà không cần download.

 

 

   

Bài Mới


Tác Hại Bùa Bát Quái 1/5/2017 NEW

Tác Hại Kumathong 12/2/2017 NEW

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 01/17/2018  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com