Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

   
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
Chủ đề trong năm 2010

 

 

Hoa Thơm Cỏ Lạ

Hoa càng thơm, cỏ càng lạ:

Trong chuyện truyền đạo của Đức Bổn Sư, có một chi tiết rất đặc biệt mà ít có ai lại suy nghĩ về những đặc điểm của nó.
Đó là vào giai đoạn đầu của những năm thuyết pháp, th́ những người trẻ, giàu có xuất hiện. Vào giai đoạn cuối th́ lại có những tay sát nhân, những người làm thợ thủ công, thậm chí những người hoàn toàn bị kết án là chính họ đă làm cho xă hội băng hoại do những nghề như là
"bán thân để nuôi miệng" mà vẫn đắc quả ào ào như ai.

Đây là điểm đặc biệt của Phật Giáo!

Để thực hiện được như vậy:
Ngài phải thể hiện được một cách sống thật b́nh dân.
Thế nào cho người thượng tầng trí thức đến tận lớp bà con nông dân và thậm chí những kẻ sát nhân, những người đành phải "bán thân nuôi miệng" đều có tiếng nói, và đều được Ngài nghiên cứu và giải quyết với tất cả tâm hồn và được phân tích với
tầm quan trọng như nhau.

Để rồi những mặc cảm này nọ giữa giai cấp đều được sang bằng: Người bận Côm Plê thắc cà la goắch ngồi chểm chệ bên... thằng ăn mày rách rưới đang gở ghẻ và cùng học và hỏi như nhau!
Đây là một h́nh ảnh đẹp vô cùng mà chỉ có ai là Đạo Sư th́ mới làm nổi.

Một câu chuyện mà nay đă bị mai một:
[...]
Trong đám đông đang chen lấn để đến với Ngài càng gần càng tốt! Th́ tất nhiên Mười Hai Tông Đồ phải rất vất vả mới có thể mở đường cho Ngài đi. Trong cảnh hổn loạn như vậy th́ ai mà chẳng đụng chạm vào thân h́nh của Ngài? Bất ngờ Ngài ngừng bước và nói to:
- - Ai đă vừa đụng tới tui?
Người tông đồ gần Ngài nhất liền nói:
- - Dạ là con! Con vừa đụng Ngài bằng bàn tay của con!
Ngài xác định...:
- - Không phải! Mà người đụng tui là người đàn bà này!
Ngài quỳ xuống và nâng người đàn bà đang bị ung thư tử cung lên! Tất cả nín lặng khi ngài tuyên bố:
- - Bệnh khổ của con đă hết! Con đă lành bệnh!
[...]

Với bằng chứng hiển nhiên là ai cũng có thể làm Thánh Tăng.

Hoasentrenda cũng theo thể thức đó. Nhưng thay v́ đợi đến  giai đoạn cuối th́ mới làm cho những người được những người khác... nhắm  mắt phân loại là thuộc dạng hạ căn, độn trí, là những bọn dơ dáy như là đàn bà, con gái, trẻ con... Hay là những người đă lỡ tu với những pháp môn, phong tục, được mang tiếng là Ngoại Đạo như là Bùa, Ngải, Vơ Bùa, Phật Quyền, Tâm Linh, Ngũ Hành, Năm Ông, luyện dây cà tha... Cho đến những pháp môn tuy là đúng hướng... Nhưng v́ sau một thời gian, th́ đă bị mai một đi và dẫn đến t́nh trạng thiếu điều này, mất điều kia để rồi chỉ c̣n co cụm lại với nhau bằng những lời cầu nguyện này nọ với hy vọng là sẽ có ngày thấy được ánh sáng của Chân Lư.

Những người này được đón nhận vào chỗ này để mà cùng nghiên cứu những cái hay, cái lạ của những phương cách tu hành khác nhau.

Hoa thơm cỏ lạ đă được thành lập để bàn về mục tiêu này. Đây là nơi mà tibu đă có ư định khi nó mới thành h́nh, nơi này phải là lạ hơn những chỗ khác ở cái chỗ là mọi ư kiến học hỏi, đều được bàn căi và
một lần nữa là được quyền ăn nói ngang cơ với nhau.

Để làm được điều này th́ khi đặt câu hỏi:
Phải gọn lại ở chủ đề cần hỏi.
Và khi người trả lời th́ cũng chỉ làm theo kiểu:
Biết tới đâu bàn tới đó.

V́ là hoa thơm cỏ lạ nên cái ǵ cũng lạ, cũng thơm. Ở đây cũng chỉ có một chủ trương là ăn nói ngang cơ, không hiểu th́ hỏi, và hỏi cho kỹ để có thể thấy được cái hay, cái đẹp khi được làm "Con Người" (với hai tánh t́nh là
"Hiếu Thảo" và "Ăn Ngay Nói Thật"). Và từ đó có thể thực hiện được.

Một chi tiết đặc biệt nữa là hễ đă "vào được đây và thấy lạ" th́ đă là tự ḿnh xác định là ḿnh thuộc về "Tà" rồi!
V́ những Bậc Chánh Giác, Chánh Giải Thoát... không có ai mà lại vào đây để làm ǵ cả!

Và do đă là Tà rồi th́ sợ ǵ mà không học và hỏi cho ra lẽ chớ!!! 

www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3161.msg13241;topicseen#msg13241

Đọc thêm:
Phân Thân
Tụi Lubu Tu Hành          

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2017
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 

 

 

   

Bài Mới


Tác Hại Bùa Bát Quái 1/5/2017 NEW

Tác Hại Kumathong 12/2/2017 NEW

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 01/17/2018  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com