Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

 
 
   

PHÁP ÂM

 

MP3
Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện (Đă lọc tiếng ồn)
Điều chỉnh và sửa tiếng ồn từ bản gốc, gom lại c̣n 4 tracks.  Bản gốc vẫn được giữ lại phía dưới.  Nhấn chuột phải trên chử màu xanh "Download" " để tải xuống máy.  Nhấn chuột trái trên "Track" hay "Nghe / Listen" để nghe.
 

Cây

Trong

Rừng

Đại

Nguyện

Track 1

Nghe / Listen    0:27:59

 Download

Track 2 Nghe / Listen    0:27:59  Download
Track 3 Nghe / Listen    0:21:46  Download
Track 4 Nghe / Listen    0:21:46  Download

 

MP3
Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện
Được chuyển từ tape sang dạng MP3.  Âm thanh hơi rè.  Nhấn chuột phải trên chử màu xanh "Download" " để tải xuống máy.  Nhấn chuột trái trên "Track" hay "Nghe / Listen" để nghe.
 

Cây

Trong

Rừng

Đại

Nguyện

 

Track 1

Nghe / Listen    0:11:32

 Download

Track 2 Nghe / Listen    0:12:00  Download
Track 3 Nghe / Listen    0:12:00  Download
Track 4 Nghe / Listen    0:12:00  Download
Track 5 Nghe / Listen    0:08:24  Download
Track 6 Nghe / Listen    0:11:58  Download
Track 7 Nghe / Listen    0:11:57  Download
Track 8 Nghe / Listen    0:08:39  Download
Track 9 Nghe / Listen    0:13:45  Download
Track 10 Nghe / Listen    0:06:50  Download

 

 

 
     

Bài Mới


Không Cần Sám Hối 20/1/2018 NEW

Tác Hại Bùa Bát Quái

Tác Hại Kumathong

Mật Tông Thiên Đ́nh - Điểm Đạo

Nguy Hiểm của Mật Tông

Ma Nhập

Hộ Pháp Và Tu Sĩ

Chiếu Tướng!!!...

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 05/13/2018  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com