Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Tại sao Sám Hối

Lợi Ích Sám Hối

Khác Đạo Phật

An Trú Đề Mục và Sám Hối

Trò Chơi Sám Hối

Sám Hối Tiến Tu

Sám Hối Theo Mật Tông

Sám Hối và Hồi Hướng

Tuyệt Chiêu Sám Hối New

 

 

 

     

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát


Tại sao Sám Hối


Chúng ta vẫn c̣n ở trong ṿng u minh của luân hồi sinh tử nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, và nghiệp sát mà chúng ta đă tạo ra không chỉ trong đời này mà từ vô lượng kiếp trước do thân khẩu ư sanh ra. Sám hối để hối cải, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch.
Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Xuất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn.

Phước Bất Ṭng Lai, Họa Vô Đơn Chí

Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ít, hoặc sau khi tu tập một thời gian có chút ít vốn liến, và cũng bởi những nghiệp duyên đời trước giờ chủ nợ đến đ̣i. Hoặc chúng ta đă vượt pháp, đi ra khỏi căn cơ biệt nghiệp, cho nên ác nghiệp và tai họa ập đến. Hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối... Nên khi gặp những hoàn cảnh trên, chúng ta nên nhanh chóng và thành tâm sám hối. 
Với tấm ḷng thiết tha chân thành, chúng ta sám hối và hứa nguyện cầu Chư Phật và Chư Bồ Tát chứng minh, gia hộ. Và cũng do ḷng thành khẩn thiết tha này, nên sám hối tội lỗi chóng sạch.

Con đă tạo bao điều ác nghiệp,
Đều bởi do tánh tham sân si,
Từ thân miệng ư mà phát sanh,
Tất cả, nay con xin sám hối.

Lợi Ích Sám Hối

Nhờ vào năng lực của việc sám hối và tu tập, chúng ta sẽ tu sửa con người của ḿnh bằng cách quán sát thân khẩu ư từng giây phút không ngừng nghỉ, và hành thiện tránh ác th́ kết quả chắc chắn sẽ đến, cho dù chưa trở thành bậc Thánh nhưng cũng sẽ trở nên người hiền: Những lợi lạc sẽ đến chắc chắn:
Thiện Duyên Tăng Trưởng,
Nghiệp Chướng Tiêu Trừ,
Tham Sân Si Giảm,
Thân Tâm An Lạc,
Tu Tập Tinh Tấn.

Có nhiều cấp độ để sám hối, thông thường th́ có hai tŕnh độ:

1. Tŕnh độ tự vệ nhập môn:
Đọc kinh Dược Sư sám pháp là ngon lành: nó vừa ngắn, nó vừa haỵ
- Cách tổng quát: Muốn đánh xà càng, là đọc câu: Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
- Cách tổng quát thứ hai: Làm phước theo kiểu trả nghiệp.
- Cách đặc biệt dành cho biệt nghiệp như bị đau nhức khi tu tập, thần kinh hay giựt khi tu tập, bắp thịt co giựt khi tu tập: Đọc bài "Hồi Hướng" mà đệ đă đăng.

2. Sau khi tu một thời gian th́ (Tam Thiền là tối thiểu):
Vừa đọc, vừa quán một vị Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh xuất hiện ngay trước trán (cách trán khoảng 30 cm, hay 1 cánh tay).

Cách dùng năng lực thiền và quán để sám hối:

1. Tự sám hối:
Lên Tứ Thiền và dùng Thiên nhăn để sám hối, có nghiă là quán màn Ti Vi rồi sám hối từng tội một như: ăn cắp, tà dâm, tà hạnh, khẩu nghiệp...
2. Dùng Mandala (ṿng phép) mà sám hối từng tội một.
3. C̣n cách này th́ lại không khá cho một số rất là đông: Đó là loại thuốc tê mà quư vị thường đọc tụng hằng ngày. Phải cẩn thận v́ đó thuốc của những vị thượng căn hay đă tu xong rồi.

Ghi Chú:
Tất nhiên, cái hay nhất vẫn là... xin chừa và không tái phạm.

  • Niệm A Di Đà Phật thông thường là để sám hối những tội ác v́ tập thể mà ḿnh làm (như đi lính và bắn giết người bên kia chiến tuyến chẳng hạn)

  • Niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thông thường là để sám hối những tội ác v́ cho ḿnh mà ḿnh làm 

  • Niệm Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát như đă giải thích ở trên. Cho những tội ác cực nặng nề. Sám hối không xong, chỉ c̣n biết cầu sám hối mà thôi

  • Thông thường th́ Sám hối dành cho Thiền và Mật, Tịnh Độ không sám hối v́ người chuyên tŕ niệm Phật thường ở trên Cái Đường Rầy hay Cái Dù Che của Ngài rồi. Tuy vậy người niệm Phật vẫn có thể thường tác ư như ở đoạn sau đây trích từ bài Độc Thoại của anh Hai (anh Hai Lúa):

Trong tất cả các cách tu hành nguyên tắc chính là suy nghĩ đến chuyện “chưa tu xong“ của ḿnh. Và lấy làm hổ thẹn với chính ḿnh. Qua lí luận sau đây: đă hơn 2500 năm rồi mà vẫn ḿnh vẫn chưa làm nên tṛ trống ǵ cả. Người thân trong gia đ́nh của ḿnh rồi đây sẽ lần lượt qua đời. Không lẽ ḿnh không làm hay giúp họ được cái ǵ hay sao? Và sau đó là đọc cái câu của ngài Xá Lợi Phất: tui c̣n rất nhiều chuyện phải làm. Rồi ḿnh nên chú ư đến chuyện tu hành là chính…Là chính chớ không phải là phụ

Sám hối cho người không phải là Đạo Phật

Câu chuyện là có một người thuộc tôn giáo khác đă hỏi đệ về cách sám hối, vị này không phải là Phật Giáo. Sau một hồi mày ṃ và kiểm tra lại cho thật là chắc ăn, đệ mới phát kiến ra cung cách tuyệt vời này. Cách này được phát kiến ra qua cách "Thực Hiện Chánh Định về câu kệ Sám Hối Thông Thường: "Tội từ tâm làm, đem tâm sám...". Và sau đây là kết quả. Có hai cách để sám hối:

Cách 1.
- Là cố gắng tưởng tượng cái thánh giá màu vàng cao bằng móng tay cái của ḿnh.
- Đọc bài sám hối, hay kinh ăn năn tội
- Vừa đọc vừa cố gắng giữ cây thánh giá màu vàng xuất hiện cách trán của ḿnh cỡ 10cm (hay là 3").

Cách 2.
- Là tự ḿnh kể lại một cách chi tiết câu chuyện mà ḿnh vô t́nh hay cố ư phạm tội
- Vừa kể vừa cố gắng tưởng tượng cho ra cây thánh giá trên và làm cho nó xuất hiện ngay trước trán của ḿnh và cách cái trán 10cm (hay là 3").
Tại sao phải làm vậy. V́ đây là cách chung để liên lạc với các Giáo Chủ của tất cả các Tôn Giáo trên Trái Đất (hay là kết hợp với ư của các Ngài) bằng cách quán cho ra kư hiệu thông dụng của Tôn Giáo đó.

Ví dụ như:
- Công Giáo: th́ quán cho ra cây thánh giá
- Phật Giáo: th́ chữ Vạn (cái chữ mà khi ḿnh nh́n vào th́ thấy được chữ "S" th́ mới đúng là chữ Vạn)
- Cao Đài, Hoà Hảo: th́ quán cho ra con mắt trái
Và từ bàn đạp này: hành giả sám hối. Y như là đối trước các Giáo Chủ này để mà sám hối vậy! Cách này ép phê vô cùng. Tùy vào t́nh trạng tập trung của hành giả (mà hành giả có thể kiểm tra qua sự xuất hiện liên tục hay sự rơ ràng của các kư hiệu trên) mà hành giả biết được mức độ được tha tội. Làm đi, làm lại công thức tuyệt vời này.

Kết quả:
Th́ sẽ có lúc hành giả chợt nghĩ về các tội lỗi mà ḿnh đă vô t́nh hay cố ư phạm tội. Và ngay lúc đó hành giả lại có cảm giác là những tội lỗi này do ai làm đó chớ không phải là do chính ḿnh làm nữa. Có nghĩa là sự nặng trĩu của lương tâm biến đâu mất và không c̣n nữa! Mỗi khi, do bất chợt, ḿnh suy nghĩ về những điều đă lở hay cố ư mà ḿnh đă làm trước đây.
Mến.

An Trú Đề Mục và Sám Hối

…..cố gắng tưởng tượng cho ra cây thánh giá trên và làm cho nó xuất hiện ngay trước trán của ḿnh và cách cái trán 10 cm (hay là 3")…..
1- Nếu khoảng cách chỉ khoảng 10cm như nói trên th́ cái đề mục chỉ mờ mờ. Đôi lúc chỉ c̣n là sự tưởng tượng. Sức chuyên chú lại khá do cảm giác nằng nặng ở trán và sự cố gắng làm cho rơ đề mục

Phân tích:
Đây là sự giao lưu giữa "Cận Định" và "Chánh Định" có nghĩa là với phương cách tập trung tư tưởng này (đề mục cách trán 10cm hay là 3") th́ chấn động của năo bộ nằm y boong ngay cái mà thiên hạ gọi là "lương tâm". Có nghĩa là ḿnh rà lại các giao động tư tưởng và đặt nó ngay boong cái tần số của lương tâm, rồi từ vị trí này ḿnh mới đọc bài sám hối. Đây là một kỹ thuật tuyệt vời! Ít ai biết và lại đi nói một cách công khai như vậy. Do tư tưởng nó nằm ở khoảng cuối của cái Thô tâm (thể hiện qua hiện tượng Cận Định: có cái cảm giác nằng nặng ở trước trán). Và ở ngay đầu của Vi Tế Tâm (thể hiện qua hiện tượng Chánh Định sơ sơ: linh ảnh xuất hiện mờ mờ). Qua các cảm giác nằng nặng ở trước trán và sự xuất hiện mờ mờ của linh ảnh mà hành giả đă biết được rằng năo bộ đang hoạt động ngay tần số của cái "lương tâm". Tất nhiên từ vị trí này mà sám hối th́ không c̣n ǵ bằng.

Tṛ Chơi Sám Hối

Rất là quái đản và tất nhiên chiêu thức này là made in Việt Nam:
- Điều kiện: Hành giả đă có thể vừa giữ linh ảnh cách 10cm ở trước trán 10cm, hay là 3" và vừa đọc bài sám hối.
Nhận xét: Tuy nhiên linh ảnh cũng có khi xuất hiện và cũng có khi lại biến đâu mất.

- Tṛ chơi sám hối:
Khi hội đủ hai điều kiện trên th́ hành giả lại... lấy một cây bút ch́ và một cuốn kinh sám hối (có ngon th́ dùng Thủy Sám, không có ngon th́ dùng Dược Sư...).

- Cách thức chơi:
Cứ thong thả đọc bài kinh sám hối với linh ảnh mờ mờ đằng trước trán. Mỗi khi linh ảnh biến mất th́ hành giả lại đánh dấu vị trí này trên cuốn kinh. Sau khi đọc xong một chương và đă đánh dấu các vị trí mà linh ảnh bỗng nhiên biến mất như vậy trên chương đó.
Xong rồi, với tâm b́nh thản: hành giả đọc lại một cách b́nh thường (như đọc truyện vậy) đoạn kinh đó (hay chương đó). Đọc b́nh thường là buông cây bút ch́ xuống và không c̣n tác ư về sự xuất hiện của linh ảnh nữa. Vừa đọc b́nh thường như trên và vừa để ư cái linh tính của ḿnh nó phản ứng khi đọc tới chỗ linh ảnh biến mất và ghi nhận cái cái phản ứng đó.
Nó có hai phản ứng rơ rệt:
1. Tội này là của mày nè, sám hối đi con!
2. Không có ǵ là của mày cả! Linh ảnh chỉ biến mất một cách b́nh thường v́ sự chú ư của mày lúc này nó không c̣n mạnh nữa

Nhận Xét:
1. Nếu là đằng trước mặt và trong tầm nh́n, khoảng từ 30cm đến 0.5 thước th́ cái thấy rơ hơn. Và c̣n có thể thấy được cái không gian đen chung quanh cái đề mục. Nhưng độ chuyên chú lại kém v́ cảm giác nằng nặng giảm đi.
Đúng vậy, v́ đây là Chánh Định, lúc này Năo bộ đă đi sâu vào Vi Tế Tâm rồi. Do vậy mà những tội trọng cũng đă vơi đi phần nào rồi! V́ đây là cái suy nghĩ của các Chư Thiên nên phần tội lỗi thuộc loại thô đă mặc nhiên bớt đi phần nào rồi. Có nghĩa là nếu đề mục xuất hiện đằng trước mặt ở khoảng một sải tay (60 cm) th́ lúc này hành giả cũng đă sám hối... xong một số các trọng tội rồi.

2. Nếu lùi cái thấy vào bên trong trán th́ lại có thể thấy rơ đề mục và cái không gian đen chung quanh. Sự chuyên chú có vẻ khá như trong trường hợp 1. Cảm giác nằng nặng ở trán cũng giảm.
Đây lại là cái tần số của lương tâm.

3. Không quan tâm đến khoảng cách mà chỉ nh́n cái đề mục theo tầm nh́n thôi th́ sự chuyên chú, cái sắc nét của đề mục và cái không gian chung quanh lại lúc thế này lúc thế kia.
V́ cái này là phản ứng của những bước đầu tiên, khi hành giả mới vào được Chánh Định, nên sự an chỉ chưa được ổn định.

Sám Hối Tiến Tu

Hành Giả Trên Đường Tu Tập: Có 2 trường hợp xảy ra:

  • Hành giả tu tập đến 1 lúc nào đó tâm sẽ thanh tịnh, lắng qua thô tâm, đụng tới 1 phần rất lấn cấn trước khi vào vi tế tâm

  • Lấn cấn (tuột định hay tu tập cà xịch cà đụi ) xảy ra lúc này là do nghiệp ác nằm chờ ở đây để đ̣i nợ không cho hành giả thành tựu => và v́ không thể nào biết được là do hành nghiệp nào nên hành giả  chỉ biết sám hối mà thôi.

Thực Hành:
Quy tŕnh: tu tập…. tác ư sám hối hay tụng bài sám hối rồi niệm 1 trong 3 cách sau:

  • Nam Mô A Di Đà Phật (nghiệp ác ở đây là nhẹ nhất. Biết là ác mà vẫn làm. A Di Đà Phật v́ tâm nguyện bảo hộ nên sẽ hóa độ hành giả)

  • Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (ác nghiệp nặng hơn) không việc ác nào mà từ nan.

  • Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (nghiệp ác ở đây là nặng nhất. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng nổi giận cho giết tất cả mọi người trong ṿng chu vi 4 dặm khi đi chu du và xe bị vấp phải 1 ổ gà).  Thông thường sự đ̣i nợ này nằm dưới dạng Thiên Ma quấy phá hành  giả.

Cái nào đúng th́ hành giả sẽ kinh nghiệm lại sự thanh tịnh sau chỉ khoảng 20 – 30 niệm.
Do ép phê của sự bức phá đa số hành giả sẽ không chịu nỗi và kḥ ngay. Cũng có người có thể tu tập tiếp.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

Sám Hối Theo Mật Tông

Về tội, phước th́... trong Mật Tông lại rơ ràng hơn: Ví dụ như khi ḿnh sám hối theo kiểu: Đối trước Chư Phật, Chư Bồ Tát mà sám hối (câu này ở trong kinh Nhật Tụng). Để được cái hiện tượng gọi là “Đối Trước” này th́ hành giả phải tập xong một Mạn Đà La (ví dụ như Mạn Đà La Quan Thế Âm chẳng hạn).
Động tác đầu tiên là: Hành giả quán ḿnh ngồi hay đứng trước Ngài Quan Thế Âm. Có nghĩa là tưởng tượng ra cái màn ti vi trong đó có cái cảnh ḿnh đứng hay ngồi trước linh ảnh của Ngài. Giữ cái cảnh này một thời gian. Khi đủ lực, th́ cái khung của màn tivi lại biến mất và chính ḿnh lại đứng hay ngồi trước Ngài như là... thật vậy. Đây là giai đoạn “Đối Trước”.
Kế đến là giai đoạn sám hối. Ví dụ như ḿnh lại tác ư:
-- Cho con sám hối về khẩu nghiệp (chẳng hạn).
Th́ Ngài liền biến mất và thay vào khoảng không gian đó là những cái h́nh nhỏ như móng tay cái, diễn tả những cái cảnh mà chính ḿnh nói dối hại người, nói đâm thọc, cho đến cái cảnh ḿnh tính toán nói xạo hại người từ những kiếp xa xôi cho tới nay, h́nh ảnh này nhiều không thể đếm hết được... và ngay chính giữa những cái h́nh nhỏ này là cái h́nh to tổ chảng diễn tả cái cảnh mà ḿnh phải chịu những cái nghiệp này. Trong trường hợp của đệ th́ bạn bè xa lánh, và sống cô độc. Đối trước cái cảnh tội lỗi như vậy với cái niềm cảm xúc ghê tởm những hành động trên th́ tự nhiên ḿnh hứa “xin chừa” và “không tái phạm”.
Khi hứa như vậy xong rồi th́ có cái giọng của Ngài Quan Thế Âm vang lên trong không gian rằng:
-- Ông muốn tui xóa hay là để đó làm kỷ niệm?
Đệ tác ư:
-- Để đó làm kỷ niệm.
Th́ lạ lùng thay, khi nh́n lại những h́nh ảnh đó th́ ḿnh có cảm giác đó là của ai đó làm chớ không c̣n cái cảm giác mặc cảm tội lỗi như của chính ḿnh làm nữa. Sau đó th́ chính cuộc sống của đệ th́: Cảnh cô độc th́ vẫn bị nhưng không c̣n cái cảm giác nặng nề như đeo ch́ nữa.

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/19/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com