Hoa Sen Trên Đá


 

 

81. Amen

82. Giới luật

83. Bát Chánh Đạo

84. Nhân quả

85. Chuông Trống Bát Nhă

86. A La Hán và Thần Thông

87. Tụng chú bằng chữ Phạn

88. Icons on Clothing

89. Nếu hỏi rằng ...

90. Thiền Minh Sát

91. Mới gia nhập

92. Tu Thiền Định không được

93. Tin đồn

94. Chó sủa theo

95. Câu hỏi cần giải đáp

96. Nhục thân

97. Nhân quả

98. Một mẹ trăm con

99. Điều căn bản trong đạo Phật

100. Thiền thẳng lưng

101. Cách Thiền của đệ

102. White Manjushri

103. Toàn Thân Xá Lợi

104. Tâm và Tham Thiền về Tâm

105. T́m h́nh các vị Hộ Pháp

106. Sắc tức thị Không theo khoa học

107. Thư giăn và ngủ gục

108. T́m ra rồi sao nữa?

109. Tiểu thừa không tin kinh đại thừa

110. Kể cũng lạ!

111. Ṿng 12 cái?

112. Tâm giả

113. Tam Quán

114. Khẩu Đầu Thiền

115. Các chú nhỏ vào con đường Phật Pháp

116. Xưa nay kiến giải?

117. Mong đợi của huynh KKT

118. Thức biến

119. Nghi t́nh

120. Lời thề của Đức Phật

 [<<]    [>>]

 

TẬP TIN II

Chó sủa theo


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

30104- Một con chó sủa một bầy chó sủa theo

KKT: Trước đây TD có nhắc đến câu này: “một con chó sủa một bầy chó sủa theo” Nay đọc thấy HT Thông Lạc bảo rằng câu này là của Thiền Sư Thường Chiếu, một thiền sư VN thế kỷ 13.

http://www.nguyenthuychonnhu.net/index.php?

CHƠN TÂM:

Hỏi: Kính bạch Thầy, ở Thường Chiếu có Thầy nhập thất trên 15 năm. Có phải vị đó ngộ được Chơn tâm và sống với nó? Hay nhập Chơn tâm rồi và nuôi dưỡng nó càng ngày càng sâu mầu hơn?

Đáp: Lẽ ra, câu hỏi này con nên hỏi Ḥa Thượng Thanh Từ, v́ đó là nguồn gốc của Thiền Tông Trung Hoa, chứ không phải của Phật Giáo Nguyên Thủy. Chơn tâm là sự tưởng giải của kinh sách phát triển Ấn Độ (Đại thừa), ảnh hưởng Lăo giáo đẻ ra thiền Đông Độ.

Mục đích của người tu thiền Đông Độ là kiến tánh rồi khởi tu (thấy tánh rồi mới tu). Tu như vậy gọi là bảo nhậm, giữ ông chủ; đó là chỗ ngộ được chơn tâm rồi mới sống với nó chứ không phải nhập chơn tâm v́ đă nhập vào th́ đâu c̣n ǵ phải nuôi dưỡng. Mục đích của thiền Đông độ không phải làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi, mà chỉ nhắm vào bản thể bất biến thường hằng bốn tánh niết bàn thường, lạc, ngă, tịnh.

Nhập thất 15 năm cho đến 1000 năm tu theo Thiền Đông Độ th́ chỉ có triệt ngộ các công án tức là triệt ngộ các pháp tưởng hay nói cách khác là nhập vào tưởng định, phát triển tưởng tuệ. Tu đến đây hành giả không c̣n biết đường nào đi tới nữa, nên tâm tham, sân, si của họ vẫn như xưa, đụng chướng ngại pháp th́ hiện tướng ra liền.

Do đó pháp môn Thiền Đông Độ không phải là Phật Pháp nên không làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi, tu theo pháp môn này chỉ uổng một đời tu hành mà thôi, chẳng có ích lợi cụ thể thiết thực ǵ, chỉ là một tṛ hư luận ảo tưởng thơ văn của những tâm hồn giàu tưởng tượng. C̣n nói về sự làm chủ sanh, già, bịnh, chết th́ một thiền sư Việt Nam danh tiếng nhất vào thế kỷ thứ XIII, Ngài Thường Chiếu đă xác định: Đó là bọn đại bịp, một con chó sủa một bầy chó sủa theo.

HL: Thầy trả lời như vậy là không ổn rồi. V́ chính đức Phật Thích Ca đă ba (3) lần hỏi đi hỏi lại cái vấn dề là: “Nếu muốn, th́ tui cũng có thể sống lâu thêm một chút ít nữa!”. Nhưng Ngài Ananda đă không yêu cầu. Chứng tỏ rằng: Một người xong rồi, nếu muốn th́ họ có thể... chiến thắng “Sanh, Già, Bệnh, Chết”


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>