Hoa Sen Trên Đá


TẬP TIN III

<<    [Tập Tin]    >>

 

 

Tập III (Số 1 - 40)

      

LỜI BẠT

1. Quẻ Mai Hoa Đầu Năm

2. Trí Tuệ trong Đạo Phật

3. Niệm Phật Nhất Tâm

4. Kiếp sống!

5. Hỏi bạn Hai Lúa

6. Căi nhau, kiếp sống

7. Khó hiểu và mập mờ

8. Xin ĐH hăy cẩn thận

9. A Di Đà Phật đắp y lên thân

10. Yes/no

11. Buddha Shakyamuni days

12. Thiền là sự sống

13. H́nh Phật Thích Ca

14. Tâm Từ

15. Bán thế xuất gia

16. Hoa Sen Xanh

17. Điều tra tâm linh

18. Hộ phù

19. Tứ Thiền & TT Hữu Sắc

20. Gặp lại anh Sơn

 

 

21. MỘT CÂU HỎI...

22. A Di Đà Phật ra khỏi h́nh

23. Một câu hỏi ... nhiều câu trả lời

24. MỘT CÂU HỎI... nữa

25. Đề nghị test

26. Không có khoa học tư nào cả

27. Tiền là thước đo dạ Thánh?

28. Tâm duy tác

29. Tranh thủ

30. Gặp Bạn Thân

31. Yogananda

32. Do you have a soul?

33. Ma, Quỷ

34. Tha hóa tự tại...

35. Diện bích và màn Ti vi

36. Công kích Thiền Tông

37. Hào quang 7 màu

38. Mặt Trời Chánh Niệm

39. Hồi hướng

40. Lực Bất Ṭng Tâm

 


[Tập III (1-40)]   [Tập III (41-80)]   [Tập III (81-120)]   [Tập III (121-127)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập III (Số 41 - 80)

               

41. Mật Tông

42. Tui Đang Tu

43. Hellooo

44. Hai Lúa mi là ai?

45. Twenty-four hours continuously

46. Tu sĩ và ḍng Pháp

47. Mủ mít

48. Đốn hay Tiệm

49. Điều kiện để thành Phật

50. Chẳng ai trả lời

51. Độc Giác Phật

52. Hỏi cắc cớ

53. Chánh Định

54. Hello HB

55. Tui đang tu

56. Có ai biết

57. Red

58. Xá lợi

59. Độc Thoại

60. Điều ḿnh nghĩ...

 

61. T́m hiểu thêm về thiền

62. Đi về đâu?

63. Kinh nghiệm chiến trường

64. Thiền bao nhiêu lâu th́ thoát khổ

65. Về thần thông...

66. Sát sinh

67. Nồi bánh tét và Đạo quả

68. Tâm động?

69. Không có người chứng...

70. Good friends

71. Tâm phân biệt

72. A Di Đà Phật

73. Help

74. Buồn ngủ

75. Sanh dễ, sanh khó

76. 49 ngày đầu

77. Bố Thí & Sám Hối

78. Nghiệp & Tác Ư

79. Tu chết bỏ

80. Cảnh Giới

 


[Tập III (1-40)]   [Tập III (41-80)]   [Tập III (81-120)]   [Tập III (121-127)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập III (Số 81 - 120)

        

81. Sám hối

82. 1 Kinh nghiệm

83. An trú đề mục

84. Help

85. Con đường duy nhất

86. Con chó cỏ

87. Đọc Kinh

88. Quy y

89. Người giỏi

90. Vô Thường

91. Bặt Niệm

92. Ngă rẽ

93. Chỗ 1 niệm chưa sanh

94. Manjushri

95. Đồ Ăn và Bệnh Hoạn

96. Linh ảnh trong Mật Tông

97. Mồ Mả và Long Mạch

98. Ghosts

99. An trú chánh niệm

100. Niệm Phật Tánh

 

101. Thầy hướng dẫn

102. Sát sinh trong đạo phật

103. Luân hồi

104. Cho hỏi

105. Chuyện bên Mỹ

106. Ông Vân

107. Phiền Năo

108. Ngộ Đạo là ǵ?

109. Nhất Tâm

110. Vô Sắc

111. Chưa chắc lắm

112. Ông Vân

113. Nói ngang cơ

114. Dấu hỏi(?) và dấu chấm than(!)

115. Tụi nhỏ tu hành

116. Một người sung sướng

117. Một đứa nhỏ ăn Tết

118. Tại gia, xuất gia

119. Cái búa tạ

120. Một niệm không sinh

 


[Tập III (1-40)]   [Tập III (41-80)]   [Tập III (81-120)]   [Tập III (121-127)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập III (Số 121 - 160)

             

 


[Tập III (1-40)]   [Tập III (41-80)]   [Tập III (81-120)]   [Tập III (121-127)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

 

Last Edited: 03/11/2010  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com