Hoa Sen Trên Đá


TẬP TIN IV

<<    [Tập Tin]    >>

 

 

Tập IV (Số 1 - 40)

      

LỜI BẠT

[1]  Như lai Thiền

[2] Therevada thuần túy?

[3] Vegeterian?

[4] Kinh Viên Giác

[5] A Di Đà Phật

[6] Tinh khí thần?

[7] Tạng thư Sống Chết

[8] Tim ngừng đập

[9] Cổ thư

[10] Chú,Tha lực, Ma lực, Chết...

[11] Đánh lộn! đánh lộn

[12] Mật tông Việt Nam

[13] Tin Vui

[14] Tiểu thừa, A la hán, Độc giác, Niết Bàn

[15] Đức Phật và Phật Pháp

[16]  Chuyện trên trời dưới Đất

[17]  Language

[18]  Một số bạn đă bị thủng lưới

[19]  Buồn thật

[20]  Chuyện ǵ xảy ra khi chúng ta phát tâm tu hành

 

 

[21]  Thế giới vô h́nh và sự vô căn cứ

[22]  Dành cho người khóai thiền

[23]  Chết không phải là hết

[24]  Thiền và Ma vương (Thiên Ma)

[25]  Rất dễ khi nói hay đọc  

[26]  Hào quang

[27]  Hỏi và học

[28]  Niết Bàn

[29]  Chánh Ngữ

[30]  Nêm bửa củi và Phật pháp

[31]  Không biết? th́ thử tra tự điển

[32]  84000 pháp môn

[33]  Theravada Bouddhism

[34]  Chủ Gia đ́nh, Ăn Cướp và Tâm Thức

[35]  Tuyệt kỹ vơ công

[36]  Một thí dụ về trực chỉ Chân tâm

[37]  Một vài thắc mắc

[38]  Âm thanh trong Phật Giáo

[39]  Nói thật, nói xạo

[40]  Help

 

 


[IV (1-40)]   [IV (41-80)]   [IV (81-120)]   [IV (121-160)]   [IV (161-200)]  [IV (201-214)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập IV (Phần 41 - 80)

               

[41]  God and Soul

[42] Quan Thế Âm qua lăng kính Mật   Tông

[43]  Tu

[44] Thảo vật, Cục đá, Sinh vật và bản   ngă

[45]  Ăn Chay

[46]  Yếu chỉ của Mật tông

[47]   A La Hán

[48]  Vọng Tưởng

[49]  Làm sao đây?

[50]  Tiểu Đại: Khảo cổ

[51]  Giới thiệu Kinh

[52]  Tu và Tử Vi+Bói Tóan

[53]  Phật Pháp và nhà điêu khắc

[54]  Vọng tưởng...Tiếu lâm

[55]  Ngắn gọn

[56]  2 monks

[57]  Chuối nè cưỡng!Dạy con

[58]  Tu hành và trồng cải

[59] Ngôn ngữ Việt Nam: Ngôn ngữ Thiền

[60]  Ngồi Thiền

 

[61]  Hào quang và phương pháp nh́n

[62]  Phải vậy chứ!

[63]  Advice Thiền

[64]  Hai Lúa! tại sao có tên nhà ngươi

[65]  Bad news

[66]   Thầy Thiền Tâm: (Đại Ninh)

[67]  Thắc mắc

[68]  Chữ Vạn

[69]  Định, nhập và xuất

[70]  Công Án     

[71]  Đa Nhân Cách?

[72]  Hành gỉa Mật Tông

[73]  Sát Na

[74]  Nhận Định

[75]  Cảnh của vô sắc giới

[76]  Ngh́n tay ngh́n mắt (QTA)

[77]  Tu mà bị điên

[78]  Họ tu cái ǵ?

[79]  Hiểu lầm, hiểu gần đúng, hiểu đúng

[80]  Nimitta! ôi thật là giản dị

 

 


[IV (1-40)]   [IV (41-80)]   [IV (81-120)]   [IV (121-160)]   [IV (161-200)]  [IV (201-214)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập IV (Phần 81 - 120)

        

[81]  First precept?

[82]  Tịnh Độ

[83]  Shanga vào thời đó

[84]   Tây du kư

[85]  Chính kinh

[86]  Bùi Giáng, bọn tui gọi là Bàng Giúi

[87]  Hiểu tới đâu th́ nói tới đó

[88]   Ngộ và Cười

[89]  Méo mó nghề nghiệp

[90]  B́nh thường

[91] Không có quê! Không hiểu th́ cứ hỏi

[92]  Nhất quán & Phước Huệ

[93]  Khoa Học và Đạo Phật

[94]  Chuyện tương đối

  [95]  Vô Ngă hay Vô Thường

  [96]  Má! Ba lại coi tivi ḱa...

[97]  Nghi thức Tụng niệm

[98]  Nothing

[99]  Cô Lái đ̣ và Lăo Thầy Tu

[100]  Tỉnh Thức

 

[101]    Xả Thiền

[102]    Tứ Đại

[103]    Bể Bô rồi

[104]    Đức Phật và Phật Pháp

[105]    Giới Luật

[106]    Ananda

[107]    Hết ư kiến

[108]    Xin dịch giùm

[109]    Bouddha's discernment?

[110]    San bằng hố thẳm

[111]    Nhẫn

[112]    Tại sao?

[113]    Nghi thức cầu siêu

[114]    Nitendo và hiệu quả tu hành

[115]    Ác tâm và Thiện tâm

[116]    Silence of the mind

[117]    Diệu Hữu

[118]    Tại sao hay tại sao

[119]    Luận về "Chưa Chăn"

[120]    Vesak

 

 


[IV (1-40)]   [IV (41-80)]   [IV (81-120)]   [IV (121-160)]   [IV (161-200)]  [IV (201-214)]

 

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập IV (Phần 121 - 160)

             

[121]    Tùy bịnh cho thuốc

[122]    Bạn có biết?

[123]    Chuyện ǵ đây?

[124]    Mahasunnatasuttam

[125]    Đấm Đá

[126]    Tề Thiên

[127]    Phật dạy

[128]    Giết kiến

[129]    Giận

[130]    Đương tướng tức Đạo

[131]    Hai lọai người

[132]    Địa Ngục

[133]    Cổng Tam Quan

[134]    Ngồi ngay thẳng

[135]    Chữ Hiếu

[136]    Bồ Tát Di Lặc

[137]    Niềm tin

[138]    Văng sanh

[139]    Phiền Năo

[140]    Chấp

 

[141]    Đại Khí Chưởng

[142]    Therevada & anh Hùng

[143]    Cái Không

[144]    Khí th́ phải thu

[145]    Tự Đả Đảo

[146]    Tịnh khẩu

[147]    Chánh Niệm

[148]    Thuốc

[149]    Bát Chánh Đạo

[150]    Phẩm

[151]    Đồ Tiểu Thừa

[152]    J.Kristnamurti

[153]    Điểm Đen Vũ Trụ

[154]    Nghe thuyết pháp

[155]    Ṿng tṛn

[156]    Hộ thân cho nữ

[157]    Nghịch hạnh

[158]    Tiền Thai Giáo

[159]    Sex

[160]    Phụ nữ

 


[IV (1-40)]   [IV (41-80)]   [IV (81-120)]   [IV (121-160)]   [IV (161-200)]  [IV (201-214)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập IV (Phần 161 - 200)

             

[161]    Dị ứng trong công phu

[162]    Xưng hô hợp lư

[163]    Im lặng

[164]    Niềm tin

[165]    Niệm công cú

[166]    Nghi thức cúng thí thực

[167]    Vô sự

[168]    Sách của anh 2L

[169]    Dàn dựng

[170]    Vàng thật, không sợ lửa

[171]    Thành kiến

[172]    Tâm Hỷ

[173]    Tiền và sư

[174]    Lại ... Đấm và Đá

[175]    Con rùa mù

[176]    Quá nguyên tắc th́...

[177]    Kính màu

[178]    Chó Sói và Thỏ

[179]    Tứ Niệm Xứ

[180]    Toát mồ hôi

 

[181]    Tâm...địa

[182]    Giới Luật

[183]    Lại chuyện khó tin

[184]    Mặt trời

[185]    B́nh đẳng hay bằng đỉnh

[186]    Làm hết luôn

[187]    Hiểu ư và...hết ư

[188]    Duy Thức học

[189]    Yếm ly

[190]    Kẻ thù

[191]    Nước với không phải nước

[192]    Duyên khởi và Vô ngă

[193]    Cái tâm nghi ngờ

[194]    Đói và Khát

[195]    Lục căn hổ dụng

[196]    Tập tu

[197]    Hỏi lại và lại hỏi

[198]    Kinh A-Hàm

[199]    Bồ Tát

[200]    Boudhist perspective on Death


[IV (1-40)]   [IV (41-80)]   [IV (81-120)]   [IV (121-160)]   [IV (161-200)]  [IV (201-214)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

Tập IV (Phần 201 - 214)

             

[201]    Thâm ư của "biết vọng"

[202]    Pure land Buddhism in Theravada   tradition

[203]    T́nh yêu

[204]    Tự ngă

[205]    Ông quan và thằng nhỏ đánh giày

[206]    Người cư sĩ

[207]    Nhân à

 

[208]    Hoạn

[209]    Đại Thế Chí

[210]    Duy Ngă độc tôn

[211]    Nói chuyện phở

[212]    Anh Hùng Please stay

[213]    Lư và sự

[214]    Triền cái

 


[IV (1-40)]   [IV (41-80)]   [IV (81-120)]   [IV (121-160)]   [IV (161-200)]  [IV (201-214)]

<<  [Tập Tin]  >>

 

 

Last Edited: 01/11/2012  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com