Nguyện cho tu sĩ có ý chí mãnh liệt và sự kiên nhẫn vô hạn sẽ thành đạt mọi điều mong ước trong thời gian ngắn nhất! HL.

  Nguyện cho tu sĩ có ý chí mãnh liệt và sự kiên nhẫn vô hạn sẽ thành đạt mọi điều mong ước trong thời gian ngắn nhất! HL.

  Phương Pháp Thực Hành

  Các pháp thực hành sau đây là kinh nghiệm và chứng nghiệm của chính bản thân chú Tibu và nhiều hành giả tu tập theo sự hướng dẫn của chú Tibu, chứ không phải là những lý thuyết suông. Đúng với câu Nói việc mình Làm và Làm việc mình Nói".

  Giới Định Huệ

  Thực hành mà không có một phương hướng và nhất là một phương pháp rõ ràng và đầy đủ, thì tỷ lệ bị rơi vào "Tình_Trạng_Rối_Loạn_Pháp_Môn" rất là cao và khó có thể thoát được. Y như một con chó khi bị mấy con chó khác cắn hội đồng. Nó sẽ cắn bên phải một phát, rồi đớp bên trái một miếng thì nó sẽ chết. Nhưng nếu nó biết cách mở đường máu, chỉ tấn công về một hướng thì tổn thất sẽ ít hơn và khả năng thoát khá cao. Như vậy, thực hành theo kiểu "nghe đâu tập đó", hay "vui đâu tập đó", hay tập vì có một số khá đông đang tập và đang hoan hô phương pháp này... thì kết quả, nếu có, sẽ không là bao nhiêu, mà phải y như là lời nhắn nhủ của Thầy Milarepa:

  "Phải có một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận thì các con mới đạt được mục đích tối hậu của mình".

  Hay là lời của Bổn Sư: Phương pháp mà các ông có dịp trình bày phải được:

  - Hoàn hảo ở giai đoạn đầu (được hiểu là Giới)

  - Hoàn hảo ở giai đoạn giữa (được hiểu là Định)

  - Hoàn hảo ở giai đoạn cuối (được hiểu là Huệ)

  Kết luận:

  Không phải đụng đâu tập đó, mà có thể thành công được mà phải có một phương pháp có tính xuyên suốt, rõ ràng và hoàn hảo ở ba giai đoạn: Giới, Định, Huệ.

  Với phương pháp tối thượng này thì khả năng thành công mới nhiều được. Như vậy, vì căn tánh chậm chạp (2500 năm rồi mà vẫn chưa xong) bọn mình nên tận lực thực hành và cố gắng... hết sức thì mới có thể thành công được.

  Giới Luật:

  Hoasentrenda chủ trương là tu sĩ phải trang bị hai điều kiện:

  1. Ăn Ngay Nói Thật:

  Trung bình thì một người hay nói xạo một ngày một lần (theo đài truyền hình PBS điều tra). Tuy nhiên đó là chuyện bên Mỹ. Nhưng ở những vùng chạy gạo như... đà điểu thì không nói xạo thì... diệt vong luôn đó chớ đừng có nói là chỉ riêng một mình mình chết mà thôi!

  Nhưng khi tu hành thì lại phải giữ giới.

  Đây là thế kẹt.

  Tuy nhiên, vẫn có thể gở được một phần nào!

  --Chọn người để nói thật:

  Nếu mình chọn một người trong gia đình của mình, thế nào cho: Hễ mà mình nói chuyện với nhân vật này thì mình lại nói thật.

  Làm được như vậy thì ngoài đời mình có nói xạo thì chính nhờ vào người này mà mình lấy lại được thăng bằng.

  --Chọn một nơi để nói thật:

  Hay là mình chọn một chỗ trong nhà mình, nếu mà bị hỏi, hay là chuyện trò ngay nơi này thì mình lại nói thật.

  Chỉ có hai cách này mà thôi.

  2. Có Hiếu với Cha Mẹ.

  Coi cha mẹ là trên hết, quyết định đứng đắn của cha mẹ được tôn trọng cho đến cùng. Cha mẹ nói đúng là mình làm liền, vì coi cha mẹ là tối thắng nên ý của cha mẹ nhiều lúc không phải ý của mình thì phần đông mình cũng phải làm cho được luôn mới thôi.

  Hết.

  Góp Nhặt Hình Ảnh Các Đề Mục Thiền

  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1585.msg56424#msg56424

  *****

  "Tu sĩ là người biết rõ tất cả những kết cuộc của những vấn đề thuộc về đời sống! Và không có ưa làm những chuyện đó nữa". Tibu.

  Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ. HL.

  Tâm Chú HoaSenTrenDa